Felanmälan

Affärsverkens infrastruktur blir hela tiden säkrare och mer stabilt, men ibland kan vädret, avgrävda kablar eller ledningar och annat ändå göra skada. Då är det viktigt att du snabbt får hjälp av oss.

Medarbetare från AffärsverkenVid felanmälan kontakta oss på följande telefonnummer.

Strömavbrott

Vid strömavbrott ringer du vår kundservice på ordinarie öppettider på telefon 0455-783 75.

Alla andra tider ringer du vårt journummer 0455-800 25.

Gatubelysning

För felanmälan av gatubelysning till exempel släckta lampor eller skadegörelse på stolpar inom vårt elnätsområde kontakta Karlskrona kommuns felanmälan

Fjärrvärme

Du som fastighetsägare undersöker i första hand fastighetens undercentral.
Kvarstår felet ring vår kundservice på ordinarie öppettider och anmäl på telefon 0455-783 75.

Alla andra tider ringer du vårt journummer på telefon 0455-800 25.

Renhållning

Utebliven avfallshämtning anmäler du till vår kundservice på telefon 0455-783 75.

Synpunkter och frågor rörande återvinningsstationerna till exempel städning och tömning lämnas till Förpacknings och Tidningsinsamlingen.
Lämna synpunkter på tömning och städning av återvinningsstationerna på Förpacknings- och Tidningsinsamlingens webbplats

Stadsnät

Felanmälan gör du direkt till din tjänsteleverantör.
Kontaktuppgifter tjänsteleverantörerna

Skärgårdstrafik

Vid frågor om avvikelser från ordinarie turlista ringer du skärgårdstrafiken på telefon 0455-783 30.

Senast ändrad: 2014-07-07 08:51

Chatta med kundservice