Förklaring elfaktura
sid 1

  1. Ditt fakturanummer, ska alltid uppges om betalningen sker på annat inbetalningskort än det på fakturan eller om du har frågor om fakturan
  2. Ditt kundnummer, ska alltid uppges om betalningen sker på annat inbetalningskort än det på fakturan, används också vid inloggning på Mina sidor
  3. Anläggningsid (information om din anläggning, uppges vid leverantörsbyte el)
  4. Områdesid (information om din anläggning)
  5. Anläggningsadress (information om din anläggning)
  6. Anläggningsnummer (information om din anläggning)