Förklaring elfaktura
sid 3

  1. Avläst mätarställning.
  2. Förbrukning för perioden.
  3. Avläst mätarställning.
  4. Förbrukning för perioden.
  5. Förbrukningsdiagram - för innevarande och föregående år.