Informationsmaterial och blanketter

Här har vi samlat ihop informationsmaterial och blanketter för privatkunder. Det går även bra att ringa till oss och ställa de frågor du har.

Autogiro

Autogiroblankett 2018 (pdf) 81 kB
Autogiroblankett renhållning 2018 (pdf) 81 kB

Avtal

Nätavtal privat (pdf) 147 kB
Private network contract in english 2014 (pdf) 53 kB
PUL - Personuppgiftslagen (pdf) 12 kB

Avtalsvillkor

Elhandel

EL 2012 K (rev) Avtalsvillkor Elhandel för konsument (pdf) 67 kB
EL 2012 K (rev) General conditions för sale of electricity to domestic consumers in english (pdf) 246 kB
Special conditions for sale of electrcity by nominated electricity trading (rev) in english (pdf) 76 kB
Särskilda villkor anvisningsleverantör för konsument 2012 K rev (pdf) 11 kB
Särskilda villkor Elhandel Konsument oktober 2018 (pdf) 28 kB

Elnät

NÄT 2012 K (rev) Avtalsvillkor elnät för konsument (pdf) 147 kB
NÄT 2012 K (rev) General conditions for the connection of electronical installations of electricity networks (pdf) 424 kB

Fjärrvärme

Allmänna Avtalsvillkor Fjärrvärme Konsument 2010 (pdf) 102 kB
Allmänna avtalsvillkor fjärrvärme konsument 2017 (pdf) 590 kB

Stadsnät

Allmänna villkor Stadsnät Konsument september 2016 (pdf) 58 kB
Särskilda villkor Stadsnät Konsument september 2016 (pdf) 56 kB

Hållbarhetsredovisningar

Logotyper

Affarsverken_liggande_CMYK (eps) 2 MB
Affarsverken_liggande_CMYK (jpg) 173 kB
Affarsverken_liggande_NEG (eps) 2 MB
Affarsverken_liggande_PMS (eps) 2 MB
Affarsverken_liggande_SVART (eps) 2 MB
Affarsverken_liggande_SVART (jpg) 150 kB
Affärsverken_Logotyp_riktlinjer (pdf) 1 MB

Produktinformation

El

Avbrottsersättning (pdf) 33 kB
Elmätare beskrivning (pdf) 646 kB
För- och Färdiganmälan elinstallation (pdf) 580 kB
Föranmälan tillfällig anläggning elinstallation (pdf) 316 kB
Skadestånd vid avbruten elöverföring (pdf) 29 kB

Fjärrvärme

Föranmälan fjärrvärmeinstallation (pdf) 181 kB
Installationsanvisningar Fjärrvärme (pdf) 134 kB
Verksamhetsgenomlysning Affärsverken 2013 (pdf) 232 kB

Renhållning

Abonnemangsanmälan ny ägare Renhållning (pdf) 42 kB
Abonnemangsanmälan ändring och ny anläggning Renhållning (pdf) 41 kB
Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun antagna 20140424 Bilaga 1 Definitioner (pdf) 115 kB
Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun antagna 20140424 (pdf) 401 kB
Renhållning Prislista 2017 Hushållsavfall (pdf) 968 kB
Renhållningspriser 20170601 (pdf) 181 kB
Sorteringsguide (pdf) 1004 kB

Skärgårdstrafik

Charter privat (pdf) 5 MB

Stadsnät

8 goda skäl (pdf) 5 MB
Guide registrering Karlskronaporten (pdf) 543 kB
Uppkopplingsinstruktioner för Wireless City (pdf) 500 kB

Rapporter för övervakningsplan

Elnätsföretagens årliga rapport om åtgärder enligt övervakningsplanen avseende år 2017 (pdf) 181 kB

Årsredovisningar

Årsredovisning 2009 (pdf) 2 MB
Årsredovisning 2010 (pdf) 2 MB
Årsredovisning 2011 (pdf) 3 MB
Årsredovisning 2012 (pdf) 9 MB
Årsredovisning 2013 (pdf) 1 MB
Årsredovisning 2014 (pdf) 7 MB
Årsredovisning 2015 (pdf) 6 MB
Årsredovisning 2016 (pdf) 3 MB

Senast ändrad: 2016-09-19 10:42

Senast ändrad: 2016-09-19 10:42

Chatta med kundservice