Korta fakta

Byggår

1995

Panna

Järnforsen

Panneffekt

10 MW

Verkningsgrad

83 %

Rökgaskondensering

3,5 MW

Primärt bränsle

Bränsleflis

Skorstenshöjd

36 meter

Reningssystem

Elfilter och rökgaskondensering

Ägare

Affärsverken Karlskrona AB