Västerudd värmeverk

Värmeverket ligger i centrala Karlskrona i anslutning till Karlskronavarvet. Verket startas vid behov och inför vintern körs det igång normalt i slutet av oktober.

Vy över Västerudd värmeverk

Korta fakta

Byggår

1995

Panna

Järnforsen

Panneffekt

10 MW

Verkningsgrad

83 %

Rökgaskondensering

3,5 MW

Primärt bränsle

Bränsleflis

Skorstenshöjd

36 meter

Reningssystem

Elfilter och rökgaskondensering

Ägare

Affärsverken Karlskrona AB

Senast ändrad: 2012-11-12 08:50

Chatta med kundservice