Korta fakta

Byggår

2000

Panna

KMW

Panneffekt

12 MW

Verkningsgrad

87%

Rökgaskondensering

4 MW

Primärt bränsle

Bränsleflis

Skorstenshöjd

50 meter

Reningssystem

Elfilter och rökgaskondensering

Ägare

Affärsverken Karlskrona AB