Gullberna värmeverk

Värmeverket ligger i Gullberna Park strax norr om centrala Karlskrona. Verket startas upp vid behov, till exempel under sommaren då Kraftvärmeverket genomgår revision eller vid kalla vintrar.

Flygbild över Gullberna värmeverk

Korta fakta

Byggår

2000

Panna

KMW

Panneffekt

12 MW

Verkningsgrad

87%

Rökgaskondensering

4 MW

Primärt bränsle

Bränsleflis

Skorstenshöjd

50 meter

Reningssystem

Elfilter och rökgaskondensering

Ägare

Affärsverken Karlskrona AB

Senast ändrad: 2012-11-12 08:50

Chatta med kundservice