Korta fakta

Byggstart

2009

Klart för drift

2012

Investeringskostnad

Cirka 750 MSEK

Panna

MW Power

Panneffekt

42 MW

Turbin-/Generatoreffekt

12 MW

Verkningsgrad

Vid fullast biopanna 89,1 %

Rökgaskondensering

7 MW

Primärt bränsle

Bränsleflis

Bränsleförbrukning

Cirka 300 000 kubikmeter flis

Skorstenshöjd

80 meter

Reningssystem

Slangfilter och rökgaskondensering

Antal anställda

Cirka 20 personer

Ägare

Affärsverken Karlskrona AB