2011-01-27

Bygget i bilder

Här kan du följa hur bygget av kraftvärmeverket gick till från start till mål.

Fler bilder