Bygget i bilder

Här kan du följa hur bygget av kraftvärmeverket gick till från starten 2009 till mål 2012.

Foto: Fredrik Frisell

25 juni 2009

Arbetet med att spränga bort det stora berget tog flera månader. Alla sprängmassorna togs om hand och återanvändes till byggets grund.

22 oktober 2009

Berget är rensat och förberett för sprängning.

18 februari 2010

För att kunna spränga bort berget borrades över 100 hål ner till marknivå för att sedan fyllas med 11 ton sprängmedel.

22 april 2010

Under tiden kraftvärmeverket byggdes pågick samtidigt stamledningsarbetet upp till Rosenholm.

17 augusti 2010

Fjärrvärmerören är på plats för att senare bli anslutna till det nya kraftvärmeverket.

11 november 2010

Det första som byggdes var de gigantiska turbinfundamenten.

10 december 2010

Stålskelettet restes bit för bit med hjälp av en lyftkran - modell större.

20 januari 2011

Pannan vilar på en konstruktion av rör. När vattnet cirkulerar under och runt den varma pannan bildas ånga.

22 januari 2011

Klockan 03.00 på lördagsmorgonen rullade den efterlängtade pannan in på området.

27 januari 2011

Den 90 ton tunga pannan lyftes in i kraftvärmeverket med hjälp av en specialkran.

3 mars 2011

Ovandelen på pannan monteras ihop. Längst upp syns Ångdomet, som ser till att fördela vattnet till pannan.

16 mars 2011

Ackumulatortankens väggar "skruvades" upp som en spirail till sin slutliga höjd på 57 meter. Tanken fungerar som en jättelik termos på 22 000 kubikmeter vatten som håller cirka 95 grader.

 

8 april 2011

Skorstenen gjöts med en så kallad glidform, vilket innebar att den gjöts i ett stycke. Man gjöt cirka fem meter per dag. Färdig höjd är 80 meter.

21 september 2011

Över 100 borrhål kopplades samman till fjärrkylan, som kommer att användas för att kyla bland annat turbinen.

21 september 2011

Matarskruven matar in flisen till det löpande bandet som förser kraftvärmeverket med flis.

4 november 2011

Turbinen och generatorn genererar ström ut i nätet.

Hösten 2012

Det nya kraftvärmeverket från ovan.

Senast ändrad: 2012-08-24 08:15

Chatta med kundservice