Kraftvärmeverk Karlskrona

1990 beslutade Karlskrona kommun sig för att satsa på fjärrvärme. Efterfrågan på fjärrvärme har ökat genom åren och fjärrvärmeverken har gått för fullt. 2008 togs det ett beslut om byggnation av ett nytt, modernt kraftvärmeverk  – en investering på cirka 750 miljoner kronor. Byggnationen inleddes i mars 2009 och i september 2012 var kraftvärmeverket färdigt för drift.

Med kraftvärmeverket levererar vi miljövänlig fjärrvärme och lokalt producerad miljöel. Elen räcker till att försörja en fjärdedel av Trossö med ström. I första hand drivs kraftvärmeverket med förnyelsebart biobränsle – det vill säga olika former av trä. Det nya kraftvärmeverket kommer att minska luftutsläppen till mindre än en femtedel av vad som släpps ut idag.

Kraftvärmeverket i detalj

  1. Kraftvärmeverket eldas med biobränsle, träflis med en liten inblandning av torv. Från flishögarna körs flisen med hjullastare och läggs på hög över inmatningsskruven, som sedan drar in flisen till bränsleberedningen där magnetiskt material avskiljs och överstort material krossas.

  2. Det bearbetade bränslet matas sedan upp till två dagsilos. När dessa är fulla med flis kan de hålla anläggningen igång i cirka 2 timmar vid full drift. Bränsleförbrukning cirka 300 000 kubikmeter flis/år.

  3. Biobränslepannan är på 42 MW. Pannan är av typen BFB som betyder bubblande fluidiserande bädd. Pannan producerar ånga till ångturbinen. Askan tas ut som bottenaska (som används för att täcka deponin) via två askcontainrar och som flygaska (blir granulat som senare krossas och sprids i skogen som gödning) via asksilon.

  4. Längst upp på pannan sitter ångdomen där självcirkulation skapas med hjälp av densitetsskillnaden mellan vatten och ånga.

  5. I turbinhallen sitter turbinen och generatorn, ångan som produceras i pannan leds in i turbinen där den snurrar turbinen som i sin tur driver runt generatorn och tillverkar el. Generatorn kan leverera 12 MW el vid full last.

  6. Efter pannan körs rökgaserna igenom ett slangfilter för att renas före rökgasfläktarna och rökgaskondensorn som är placerade under skorstenen. I rökgaskondensorn använder man värmen i rökgaserna till att förvärma fjärrvärmevattnet innan det går in i pannan. Här kan man få ut upp till 7 MW värme.

  7. Vid skorstenen har man mätning av miljövärden för att kontrollera att man har en bra förbränning i pannan och inte släpper ut några onödiga eller giftiga ämnen i luften.

  8. Skorstenen sträcker sig 80 meter upp i luften och är förberedd för att man ska kunna koppla in ytterligare en panna på den i framtiden.

Korta fakta

Byggstart

2009

Klart för drift

2012

Investeringskostnad

Cirka 750 MSEK

Panna

MW Power

Panneffekt

42 MW

Turbin-/Generatoreffekt

12 MW

Verkningsgrad

Vid fullast biopanna 89,1 %

Rökgaskondensering

7 MW

Primärt bränsle

Bränsleflis

Bränsleförbrukning

Cirka 300 000 kubikmeter flis

Skorstenshöjd

80 meter

Reningssystem

Slangfilter och rökgaskondensering

Antal anställda

Cirka 20 personer

Ägare

Affärsverken Karlskrona AB

2011-01-27

Bygget i bilder

Här kan du följa hur bygget av kraftvärmeverket gick till från start till mål.

Fler bilder

Senast ändrad: 2012-10-29 08:50

Chatta med kundservice