Affärsverkens projekt

Här samlar vi information om några av våra projekt som pågår eller som vi har genomfört inom Affärsverken. Vi investerar ständigt i vårt fjärrvärmenät, elnät, stadsnät och våra anläggningar.

Schakt för fjärrvärme

Pågående projekt

Under maj påbörjas en omfattande utbyggnad av fjärrvärmenätet på Trossö.

Områden som berörs

Berörda områden är Borgmästarekajen med start vid Pottholmen, förbi Blekinge museum och Fisktorget samt Styrmansgatan till Hantverkaregatan. I samband med att fjärrvärmen byggs ut samförläggs även el, fiber och Karlskrona kommuns vatten och avlopp på delar av sträckan. 

Arbetet utförs i etapper och hela projektet beräknas vara klart vid årsskiftet men viss återställning kommer att kvarstå till våren 2019. Under arbetets gång kommer framkomligheten förbi området att påverkas.

 

Statusuppdatering 180709

Etapp 1, Borgmästarekajen

Svetsning pågår, återfylls under juli månad.

Etapp 2

Hantverkaregatan - schaktstart v 33, beräknas klart v 36. Återvändsgata under arbetet. Privata parkeringar är tillgängliga under arbetet.

Styrmansgatan ner till Skeppsgossegatan - schaktstart v 34-35. Infart till Styrmansgatan 36 kommer att vara tillgänglig.

Skeppsgossegatan (Fisktorget) - påbörjas när Styrmansgatan är uppschaktad, under september. Kommunala parkeringarna ej tillgängliga. Beräknas vara klart i november.

Etapp 3 lokalgatan Borgmästarekajen

Schaktstart v 34. Kommunala parkeringarna endast tillgängliga under första delen av schaktarbetet. Privata parkeringsplatser kommer att påverkas. Gatan stängs efter hand av helt för biltrafik.

Etapp 4, utanför museet

Schaktstart i oktober.

 

Frågor? Välkommen att kontakta oss!

Har du några frågor, kontakta projektledare Mats Hjortsberg på 0708-78 33 30.

Tidigare projekt 2018

I Karlskrona kommun storsatsar vi på fiber. Framtidens kommunikation blir nu verklighet för boende på Trummenäs.

Utbyggnad sker i samarbete med vår entreprenör Eltel Networks. Preliminär tidplan för utbyggnaden är september 2016 - mars 2017.

Kontakta oss:

För frågor gällande grävning och installation kontakta vår entreprenör Eltel Networks på telefon 072-537 81 57 eller via e-post eltel-kristianstad@eltelnetworks.se

För övriga frågor kontakta oss på tel 0455-783 90 eller via e-post fiber@affarsverken.se

För mer information:

Läs mer om aktuell status för ditt område på www.affarsverken.se/fiber

Läs mer om vårt öppna stadsnät på www.affarsverken.se

Läs mer om vilka tjänsteleverantörer och tjänster stadsnätet erbjuder på www.karlskronaporten.net

I Karlskrona kommun storsatsar vi på fiber. Framtidens kommunikation blir nu verklighet för boende i delar av Nättraby.

Utbyggnad sker i samarbete med vår entreprenör Empower. Preliminär tidplan för utbyggnaden är maj 2016 - mars 2017.

Kontakta oss:

För frågor gällande grävning och installation kontakta vår entreprenör Empower på telefon 070-287 70 69 eller via e-post infosweden@empower.eu

För övriga frågor kontakta oss på tel 0455-783 90 eller via e-post fiber@affarsverken.se

För mer information:

Läs mer om aktuell status för ditt område på www.affarsverken.se/fiber

Läs mer om vårt öppna stadsnät på www.affarsverken.se

Läs mer om vilka tjänsteleverantörer och tjänster stadsnätet erbjuder på www.karlskronaporten.net

Fjärrvärmearbetet är lokaliserat till Gullbernavägen, norr om Lyckebyvägen.

Tidsperiod: arbetet påbörjas i vecka 44 och pågår fram till början av 2018.

Påverkan: viss trafikstörning kommer att uppstå.

 

Vid frågor kontakta

Mats Hjortsberg, projektledare

Telefon 0708-78 33 30

Tidigare projekt 2017

Fjärrvärmearbetet är lokaliserat till Stationsvägen i Lyckeby. Arbetet kommer delvis att ske kvälls- och nattetid.

Tidsperiod: arbetet genomförs under vecka 47 till vecka 49.

Påverkan: viss trafikstörning kan förekomma.

Vid frågor kontakta

Mats Hjortsberg, projektledare
Telefon 0708-78 33 30

Tidigare projekt 2016

I Karlskrona kommun storsatsar vi på fiber. Framtidens kommunikation blir nu verklighet för boende i delar av Lyckeby.

Utbyggnad sker i samarbete med vår entreprenör Eltel Networks. Preliminär tidplan för utbyggnaden är maj - oktober 2016.

Kontakta oss:

För frågor gällande grävning och installation kontakta vår entreprenör Eltel Networks på telefon 072-537 81 57 eller via e-post eltel-kristianstad@eltelnetworks.se

För övriga frågor kontakta oss på tel 0455-783 90 eller via e-post fiber@affarsverken.se

För mer information:

Läs mer om aktuell status för ditt område på www.affarsverken.se/fiber

Läs mer om vårt öppna stadsnät på www.affarsverken.se

Läs mer om vilka tjänsteleverantörer och tjänster stadsnätet erbjuder på www.karlskronaporten.net

I Karlskrona kommun storsatsar vi på fiber. Framtidens kommunikation blir nu verklighet för boende i delar av Jämjö.

Utbyggnad sker i samarbete med vår entreprenör CSAB. Preliminär tidplan för utbyggnaden är mars - september 2016.

Kontakta oss:

För frågor gällande grävning och installation kontakta vår entreprenör CSAB på telefon 0454-501 10 eller via e-post service@csab.se

För övriga frågor kontakta oss på tel 0455-783 90 eller via e-post fiber@affarsverken.se

För mer information:

Läs mer om aktuell status för ditt område på www.affarsverken.se/fiber

Läs mer om vårt öppna stadsnät på www.affarsverken.se

Läs mer om vilka tjänsteleverantörer och tjänster stadsnätet erbjuder på www.karlskronaporten.net

I Karlskrona kommun storsatsar vi på fiber. Framtidens kommunikation blir nu verklighet för boende i delar av Bergåsa.

Utbyggnad sker i samarbete med vår entreprenör CSAB. Preliminär tidplan för utbyggnaden är maj - september 2016.

Kontakta oss:

För frågor gällande grävning och installation kontakta vår entreprenör CSAB på telefon 0454-501 10 eller via e-post service@csab.se

För övriga frågor kontakta oss på tel 0455-783 90 eller via e-post fiber@affarsverken.se

För mer information:

Läs mer om aktuell status för ditt område på www.affarsverken.se/fiber

Läs mer om vårt öppna stadsnät på www.affarsverken.se

Läs mer om vilka tjänsteleverantörer och tjänster stadsnätet erbjuder på www.karlskronaporten.net

I Karlskrona kommun storsatsar vi på fiber. Framtidens kommunikation blir nu verklighet för boende i delar av Torskors.

Utbyggnad sker i samarbete med vår entreprenör Asfaltbolaget. Preliminär tidplan för påbörjad utbyggnad är maj 2016.

Kontakta oss:

För frågor gällande grävning och installation kontakta vår entreprenör Asfaltbolaget, Niklas Andersson på telefon 0734-19 98 60 eller via e-post niklas.andersson@asfaltbolaget.se

För övriga frågor kontakta oss på tel 0455-783 90 eller via e-post fiber@affarsverken.se

För mer information:

Läs mer om aktuell status för ditt område på www.affarsverken.se/fiber

Läs mer om vårt öppna stadsnät på www.affarsverken.se

Läs mer om vilka tjänsteleverantörer och tjänster stadsnätet erbjuder på www.karlskronaporten.net

I Karlskrona kommun storsatsar vi på fiber. Framtidens kommunikation blir nu verklighet för boende i delar av Rödeby.

Utbyggnad sker i samarbete med vår entreprenör Asfaltbolaget. Preliminär tidplan för utbyggnaden är maj - oktober 2016.

Kontakta oss:

För frågor gällande grävning och installation kontakta vår entreprenör Asfaltbolaget, Johan Björkelind på tel 0734-19 98 67 eller via e-post johan.bjorkelind@asfaltbolaget.se

För övriga frågor kontakta oss på tel 0455-783 90 eller via e-post fiber@affarsverken.se

För mer information:

Läs mer om aktuell status för ditt område på www.affarsverken.se/fiber

Läs mer om vårt öppna stadsnät på www.affarsverken.se

Läs mer om vilka tjänsteleverantörer och tjänster stadsnätet erbjuder på www.karlskronaporten.net

Under sommaren kommer Affärsverken att utföra röjning av ledningsgator på Fäjö, Knösö och Knipehall för att trygga elleveranserna.

Syftet med röjningen är att minimera risken för elavbrott orsakade av träd som faller över ledningar vid storm eller kraftigt snöfall. Höga träd i eller i närheten av ledningsgatorna kommer att tas bort, buskar och annan lägre vegetation lämnas kvar. I vissa fall utförs även röjning i trädgårdar som ligger i direkt anslutning till ledningen. Fällda träd tillhör markägaren om inte annat är överenskommet. Boende i aktuella områden meddelas via brev.

Vid frågor kontakta

Bo Undemar, driftansvarig elnät på telefon 0455-783 16.

Tidigare projekt 2015

För att möta upp kommande exploatering på Knösö kommer Affärsverken Elnät tillsammans med Affärsverken Stadsnät påbörja en kabelschakt på Knösövägen under vecka 34. Schakten är från Framnäs och 1,2 km söder ut på Knösövägen fram till Ekebo. Beräknad arbetstid är 4 veckor.

Tidsperiod: Arbetet kommer att påbörjas vecka 34 och pågå fram till oktober 2015.

Trafikstörningar: Viss trafikstörning kan förekomma.

Vid frågor kontakta

Andreas Johansson, elnät
Telefon 0455-783 00

Projektetet är omfattande och kommer att delas in i etapper för att underlätta så mycket som möjligt

Tidsperiod: Arbetet kommer att påbörjas i april och pågå fram till november 2015.

Trafikstörningar: Viss trafikstörning kan förekomma.

Vid frågor kontakta

Mats Hjortsberg, projektledare
Telefon 0708-78 33 30

För att möta upp kommande exploatering på Säljö udde har vi förstärkt elnätet i området.

Tidsperiod: Arbetet påbörjades 4 juni 2015 och pågick under hela juni månad.

Kontakt: Vid frågor kring arbetet kontakta Andreas Johansson, elnät, 0455-783 00 (tfn växel)

Nu gräver vi fram fjärrvärme och förlägger elnät till Verkö.

Fjärrvärmerör Verköleden

Det lokala fjärrvärmenätet på Verkö kopplades samman med stamnätet under september 2014. Alla våra kunder på Verkö får nu leverans av fjärrvärme från Kraftvärmeverk Karlskrona på Mältan och de lokala värmepannorna på Verkö stängs ner.

Tidsperiod: Arbetet påbörjades januari 2013 och avslutas vintern 2014/2015.

 

 

 

Intresset för fiber är stort i området och vi har schaktat och fiberanslutit avtalade villor.

Tidsperiod: Arbetet påbörjades december 2014 - och var klart våren 2015.

Mer information om intresseområdena i på Långö

Kontakt: Vid frågor kring arbetet kontakta Stefan Eriksson, stadsnät, 0455-783 00 (tfn växel)

Tidigare projekt 2014

Affärsverken har byggt ut fjärrvärmenätet från N. Smedjegatan till Skeppsbron.

Schakten delades upp i etapper för att underlätta i trafiken.

Tidsperiod: 13 oktober 2014- slutet av 2014.

 

 

Karta utbyggnad fjärrvärmenätet till Skeppsbrokajen

Affärsverken har anslutit köpcentrat Amiralen till fjärrvärmenätet.

Tidsperiod: November-december 2014.

Schaktningsarbetet påbörjades i början av 2013. Stamnätet byggdes klart sommaren 2014. Driftsättning av anslutna kunder görs i början av 2015.

Schaktarbete för fjärrvärme i JämjöArbetet har utförts i etapper, allt för att underlätta framkomligheten i områdena.

En biobränslepanna förser nu Jämjö med fjärrvärme. Denna är placerad på Vallevägen. Fjärrvärmeledningar har byggts från Vallevägen via Skolvägen, Trastvägen, Lärkvägen, Hammarbyvägen och Torhamnsvägen för att ansluta kontrakterade kunder. Det har även byggts ett stick fram till Brånavägen. Första etappen blev klar hösten 2013.

Arbetet fortsatte norr om E22 via Centrumvägen till gatorna Ö Stationsvägen och Villavägen. Denna del blev klar sommaren 2014.

Vi driftsätter anslutna kunder i början av 2015.

Tidsperiod: 2013-2014.

Kontakt

Fredrik Frisell, Projektledare, 0455-783 47, fredrik.frisell@affarsverken.se
Marknad- och försäljning, 0455-783 93, foretag@affarsverken.se

Affärsverken har på uppdrag av Fibernät Torhamn Väst byggt byanät i västra Torhamn.

Tidsperiod: Arbetet påbörjades augusti 2013 och blev klart hösten 2014.

Mer information om byanät

Intresset för fiber är stort i området och vi har schaktat och fiberanslutit avtalade villor. Asfaltering har skett efter arbetet är klart.

Tidsperiod: Arbetet påbörjades april/maj 2014 - och är klart hösten 2014.

Mer information om intresseområdena i Spandelstorp

Kontakt: Vid frågor kring arbetet kontakta Stefan Eriksson, stadsnät, 0455-783 00 (tfn växel)

Intresset för fiber är stort i området och vi har schaktat och fiberanslutit avtalade villor. Asfaltering har skett efter arbetet är klart.

Tidsperiod: Arbetet påbörjades vecka 49 2013 och är klart i augusti 2014.

Mer information om intresseområdet på Skillingenäs

Kontakt: Vid frågor kring arbetet kontakta Stefan Eriksson, stadsnät, 0455-783 00 (tfn växel)

Affärsverken har på uppdrag av fiberföreningen Ryd-Tvingelshed med omnejd byggt byanät i Tvingelshed.

Tidsperiod: Arbetet pågick juni 2013 -sommaren 2014.

Mer information om byanät

Affärsverken har på uppdrag av Norra Lösen Fiber Ekonomiskförening byggt byanät i norra Lösen.

Tidsperiod: Arbetet pågick hösten 2013 -sommaren 2014.

Mer information om byanät

Intresset för fiber är stort i området och vi har nu fiberanslutit avtalade villor. Asfaltering har skett efter arbetet är klart.

Tidsperiod: Arbetet pågick vecka 15-20 2014.

Mer information om intresseområdet Knösö - Karl Jacobs Väg m.fl.

Kontakt: Vid frågor kring arbetet kontakta Stefan Eriksson, stadsnät, 0455-783 00 (tfn växel)

Intresset för fiber är stort i området och vi har nu fiberanslutit avtalade villor. Asfaltering har skett efter arbetet är klart. 

Tidsperiod: Arbetet pågick vecka 46 2013 - vecka 25 2014.

Mer information om intresseområdena i Hässlegården

Kontakt: Vid frågor kring arbetet kontakta Stefan Eriksson, stadsnät, 0455-783 00 (tfn växel)

Intresset för fiber är stort i området och vi håller nu på med schaktarbete i området och fiberansluter sedan avtalade villor. Asfaltering sker efter arbetet är klart. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär i samband med detta.

Tidsperiod: Arbetet påbörjades vecka 10 2014 och beräknas klart vecka 20 2014.

Trafikstörningar: Viss trafikstörning kan förekomma i området under projektets gång.

Mer information om intresseområdet Lyckeby - Sunevägen

Kontakt: Vid frågor kring arbetet kontakta Stefan Eriksson, stadsnät, 0455-783 00 (tfn växel)

Intresset för fiber är stort i området. Vi håller nu på med med schaktarbete och fiberansluter sedan avtalade villor. Asfaltering sker efter arbetet är klart. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär i samband med detta.

Tidsperiod: vecka 48 2013 -februari 2014.

Mer information om intresseområdet på Lyckeby - Sjötorpsvägen m.fl.

Kontakt: Vid frågor kring arbetet kontakta Stefan Eriksson, stadsnät, 0455-783 00 (tfn växel)

I samband med att vi byggde ut fjärrvärmenätet byggde vi också ut fibernätet på Körsbärsvägen i Backabo.

Tidsperiod: Arbetet pågick vecka 42 2013-årsskiftet 2013/2014.

I samband med att Affärsverken byggde ut fjärrvärmenätet grävde Karlskrona kommun för vatten och avlopp på Västra Prinsgatan.

Tidsperiod: Byggstart vecka 24. Klart.

Affärsverken drog fram fjärrvärme-, el- samt fiberledningar.

Tidsperiod: Klart våren 2014.

Affärsverken drar fram fjärrvärme-, el- samt fiberledningar.

Tidsperiod: Arbetet klart januari 2014.

Intresset för fiber är stort i området och vi har byggt ut för fiber och fiberansluter sedan avtalade villor. Asfaltering sker efter arbetet är klart. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär i samband med detta.

Tidsperiod: vecka 50 2013 -vecka 16 2014.

Mer information om intresseområdet på Knösö Västra

Kontakt: Vid frågor kring arbetet kontakta Stefan Eriksson, stadsnät, 0455-783 00 (tfn växel)

I samband med att vi bygger ut fjärrvärmenätet bygger vi också ut fibernätet på Hallengrensvägen.

Schakt fjärrvärme- och fibernät i NättrabyTidsperiod: vecka 40-årsskiftet 2013/2014.
 

Tidigare projekt 2013

Intresset för fiber är stort i området och vi startar nu utbyggnaden med schaktarbete i området och fiberansluter sedan avtalade villor. Asfaltering sker efter arbetet är klart. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär i samband med detta.

Tidsperiod: vecka 42 -december 2013.

Mer information om intresseområdet Östra Torp (östra)

Affärsverken drar in fjärrvärme, el samt bygger hela fastighetsnätet med fiber.

Tidsperiod: januari 2011-hösten 2013.

I samband med att vi förstärker vårt elnät  och byter elkabel mellan Hästbacken och Kalle Fritzes väg i Lyckeby samförlägger vi även kanalisation för Stadsnätet.

Tidsperiod: Arbetet pågick augusti-september.

Kontakt: Vid frågor kring arbetet kontakta Andreas Johansson, elnät, 0455-783 00 (tfn växel)

Affärsverken har installerat fjärrvärme till CA-fastigheter på Gullbernavägen 2. 

Tidsperiod: sommaren 2013

I samband med att vi förstärkte vårt elnät i Östra Torp lade vi även kanalisation för Stadsnätet.

Tidsperiod: Start vecka 16 och pågick till slutet av juni.

Kontakt: Vid frågor kring arbetet kontakta Andreas Johansson, elnät, 0455-783 00 (tfn växel)

Affärsverken drog in el, fjärrvärme och fiber till paviljongen.

Tidsperiod: Mars 2013 - juli 2013

Affärsverken drog fram fjärrvärme, el samt fiber.

Tidsperiod: Arbetet påbörjades augusti 2012 och  var klart sommaren 2013.

Affärsverken drog in fiber, fjärrvärme och el.

Tidsperiod: Byggstart var Augusti 2012 och arbetet var klart våren 2013.

Trafikstörningar: Korsningen Konstapelsgatan/Hantverkargatan kommer vara avstängd under byggtiden.

Samtidigt som vi bytte ut en högspänningskabel och förbättrade elnätet, har vi även samförlagt kanalisation för stadsnätet på Vädergatan i Hässlegården start från Regnbågsgatan till och med Myntagatan.

Tidsperiod: Arbetet startade vecka 18 och pågick till och med vecka 19 2013.

Kontakt: Vid frågor kring arbetet kontakta Andreas Johansson, elnät, 0455-783 00 (tfn växel)

Tidigare projekt 2012

Affärsverken etablerade elnät, fiber och gatubelysningsnät i det nya bostadsområdet på Västra Gärde, som exploaterade av Karlskrona Kommun.

Tidsperiod: Klart i november 2012.

Vid frågor kontakta: Andreas Johansson telefon 0708-78 33 49.

Affärsverken har dragit in fjärrvärme, el samt fiber till fastigheten.

Tidsperiod: Klart årsskiftet 2012/2013.

Statens Fastighetsverk bygger ut Marinmuseum för att bygga en ubåtshall. I samband med detta flyttade Affärsverken befintliga fjärrvärmerör samt elkablar. Karlskrona kommun flyttade även vattenledningarna.

Tidsperiod: Klart mars 2012.

ABB uppför en ny produktionsanläggning samt kontorsbyggnader på Verkö. Nybyggnationen påverkade Affärsverkens infrastruktur. Affärsverken avetablerade därför gasolen, lade om befintliga elkablar, samt utökade den befintliga elnätsanslutningen på Verkö. I samband med gasolavyttringen bygger Affärsverken ett nytt fjärrvärmenät. Inom en femårsperiod kommer nätet att byggas ihop med stamledningen som går till det nya Kraftvärmeverket.

Tidsperiod: Klart årsskiftet 2012/2013

Karlskronahem har anslutit sitt primärsystem till Affärsverkens huvudledning

Tidsperiod: Klart hösten 2012.

Affärsverken har byggt vidare på fiber- och fjärrvärmenätet i Nättraby. Samtidigt har Karlskrona kommun lagt om vattenledningarna.

Tidsperiod: Klart årsskiftet 2012/2013.

I och med Karlskrona kommuns största miljösatsning någonsin, Kraftvärmeverk Karlskrona, kan Affärsverken leverera miljövänlig fjärrvärme och även lokalt producerad miljöel, som räcker till att försörja en fjärdedel av Trossö med ström.

De 65 GWh el som produceras motsvarar hushållselen till 21 000 lägenheter, fast det finns bara omkring 13 000 lägenheter i Affärsverkens distributionsområde. Den värme som produceras skulle räcka till att värma upp 1 000 flerbostadshus eller 5 000 villor via fjärrvärmenätet. Så många villor är ännu inte anslutna till nätet, men med tanke på kundernas efterfrågan och den höga utbyggnadstakten är satsningen välgrundad.

Byggstart: 2009

Klart för drift: september 2012

Investeringskostnad: cirka 750 MSEK

Mer information om Kraftvärmeverk Karlskrona

Senast ändrad: 2012-07-04 15:20

Chatta med kundservice