Fjärrvärmerör

Är du intresserad av att skaffa fjärrvärme till ditt hus?

För att få fjärrvärme till din villa måste den ligga i anslutning till vårt fjärrvärmenät. Nätet är framförallt utbyggt i de centrala delarna av Karlskrona, men även i kommunens tätorter. Vi bygger ut nätet fortlöpande.

Ansluta fjärrvärme