Vad kostar fjärrvärme?

För närvarande är anslutningsavgiften för en villa till vårt fjärrvärmenät 20 000 kronor inklusive moms. För avancerade anslutningar samt anslutningar utanför vårt fjärrvärmenät lämnas separat offert. Därefter betalar du ett pris för energiförbrukningen per kilowattimme.

Mer information om priser

Senast ändrad: 2012-08-14 12:56

Chatta med kundservice