Fakta fjärrvärmeanslutning

Anslutningsavgiften till vårt fjärrvärmenät är 20 000 kronor (inklusive moms) per fastighet för en-/tvåfamiljshus.

Detta ingår:

  • Schaktning och värmeledning upp till sex meter inom tomtmark
  • Håltagning i en yttervägg
  • Fjärrvärmeledning innanför grundmur upp till fyra meter
  • Återfyllning av schakt med befintliga massor