Installation av fjärrvärme

I samband med att vi bygger in fjärrvärmeledningen till dig så behöver du gör vissa förberedelser i din fastighet bland annat installera en fjärrvärmeväxlare.

Du kan behöva ta bort din befintliga panna i vissa fall samt installera ett vattenburet system. Kontakta en rörfirma för hjälp med dimensionering, installation och prisinformation rörande värmeväxlaren och övriga behov.

Föranmälan

Innan installation av fjärrvärmen påbörjas görs en föranmälan till oss. Den installatör du anlitar för arbetet fyller i anmälan, skriver under den och skickar in den till oss tillsammans med nödvändiga bilagor. Du hittar föranmälan under Dokument.

Anvisningar för installatören

Vi har samlat ihop anvisningar inför installationen som beskriver de krav vi ställer i samband med anslutningen. Detta dokument är framförallt riktat till installatören. Du hittar anvisningarna under Dokument.

Kontakta oss om du har frågor

Vi hjälper dig gärna om du har du ytterligare frågor eller funderingar.

Kontakt kundservice

Kontakt kundservice

0455-783 75

Fakta fjärrvärmeanslutning

Anslutningsavgiften till vårt fjärrvärmenät är 20 000 kronor (inklusive moms) per fastighet för en-/tvåfamiljshus.

Detta ingår:

  • Schaktning och värmeledning upp till sex meter inom tomtmark
  • Håltagning i en yttervägg
  • Fjärrvärmeledning innanför grundmur upp till fyra meter
  • Återfyllning av schakt med befintliga massor

Senast ändrad: 2015-08-10 13:17

Chatta med kundservice