Ansluta fjärrvärme

Med fjärrvärme får du uppvärmning på ett prisvärt, smidigt och miljövänligt sätt som ofta är billigare än både el och olja. Det är dessutom ett system med låga underhållskostnader och hög leveranstrygghet. Värmen kommer direkt hem till dig, klar att använda.

Väljer du fjärrvärme väljer du också ett miljövänligt alternativ. Uppvärmningssättet innebär låga utsläpp och våra verk eldas framförallt med biobränsle. Välkommen till en grön och bekväm vardag.

Kan jag få fjärrvärme till min villa?

Vårt fjärrvärmenät finns framförallt i centrala Karlskrona, men även i tätorterna i kommunen.

Vårt fjärrvärmenät

Fyll i vår intresseanmälan om du är intresserad av fjärrvärme, så kontaktar vi dig.

Intresseanmälan

Mer information om installation av fjärrvärme

Fördelar med fjärrvärme från Affärsverken

  • Enkelt, prisvärt och bekvämt
  • Affärsverken är en erfaren leverantör av fjärrvärme
  • Fjärrvärmen levereras lokalt från vårt kraftvärmeverk
  • Miljövänligt med förnyelsebara bränslen
  • Fjärrvärmecentralen hemma hos dig tar inte mycket plats och sköter sig i princip själv
  • En investering som höjer värdet på ditt hus

Vad kostar det att ansluta min villa till fjärrvärmenätet?

Anslutningsavgiften är 20 000 kronor (inklusive moms) per fastighet inom befintligt fjärrvärmenät. Avgiften avser att fastigheten blir inkopplad på fjärrvärmenätet inklusive schakt, förläggning av fjärrvärmeserviser, håltagning i yttervägg, montering av avstängningsventiler samt återställande av tomtmark. För avancerade anslutningar samt anslutningar utanför vårt fjärrvärmenät lämnas offert.

Kontakt kundservice

Kontakt kundservice

0455-783 75

Intresserad av att ansluta fjärrvärme?

Fyll i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig inom kort.

Intresseanmälan

Senast ändrad: 2012-07-05 14:03

Chatta med kundservice