Portföljavtal och Sverige vs Norge

Publicerad 23 jan 2013 15.03

Läste i en branschblaska att portföljavtalen tar marknadsandelar. Man hade pratat med tre elhandelsföretag som säljer portföljavtal och alla var överens om att det var en succé. Två av dem nämnde marknadsandelar på ca 10% av kundstocken och nämner att portföljerna slår de fasta priserna på sikt och är ett över tid stabilare alternativ än rörligt. Konkurrenternas produkter hade under året legat mitt emellan fast och rörligt pris.

Affärsverken kör ju sedan i höstas Karlskronaportföljen till alla typer av kunder. Pionjärerna bland privatkunderna fick sina första leveranser ur Karlskronaportföljen i december. Vi kan konstatera att de kundernas pris faktiskt var lägre än både fast och rörligt pris. Grattis till ett bra val!

Den 16/1 basunerade norska systemoperatören Statnett ut nyheten att det slagits produktionsrekord i Norge mellan kl 07-08 med 26 013 MW. Sedan slogs rekordet, rätt obemärkt, tre gånger till under dagen till som högst 26 167 MW mellan 16-17. Hur ser det ut i Sverige då? Jo, vi slog också rekord, igår (22/1) mellan 08-09 med 25 936 MW. Ingen pressrelease från vår svenska motsvarighet Svenska Kraftnät (SvK). Kanske för att de inte har 100 koll. De mäter inte all produktion, så totalen får Nordpool räkna ihop. Sedan kanske det inte var så kul att redovisa ett rekord som ligger 231 MW lägre än norrmännens?!? Men, skulle vi lyckas peta igång O1:an så kanske vi kan slå dem? Siffran 25 936 är intressant ur en annan synvinkel. Konsumtionsrekordet ligger på 27000 MW och SvK har lagt en prognos på just 27000 för imorgon mellan 17-18. Då måste vi importera. Med -15 imorgon och produktionsunderskott anbefalles omedelbar avdamning av vinterkoftan!

/Anders Karmehed, anders.karmehed@affarsverken.se

Senast ändrad: 2013-01-23 15:07

Chatta med kundservice