Fråga om negativa priser

Publicerad 10 jan 2013 14.59

Det kom en fråga till bloggen, tack för det! Den löd: Jag har hört att det var "negativa priser" i Danmark i julhelgen. Hur kan priser bli negativa?

Ja, det stämmer att priserna var negativa i Danmark på juldagen och annandagens morgnar. Som mest var priset -200 EUR/MWh motsvarande -172,50 öre/kWh. Negativa priser innebär alltså att konsumenterna får betalt för att förbruka sin el och att producenterna måste betala får att mata ut producerad el på nätet.

Hur kan det bli så då? Spotpriset på el sätts baserat på varje timmes specifika tillgång (produktion) och efterfrågan (konsumtion). Dessa båda helgdagar var många industrier stängda och till och med danskarna låg och sov, alltså var efterfrågan mycket låg. Dessutom blåste det bra så vindkraftsproduktionen var riktigt hög. Ungefär 85% av det danskarna konsumerade på juldagsmorgonen kom från vindkraft. Dessutom hade Svenska Kraftnät (SvK) begränsat möjligheterna att exportera överskottskraft till Sverige genom att strypa kapaciteten i kablarna över Öresund och Kattegatt. Till Tyskland kunde man inte heller exportera för de hade också överskott pga mycket vindkraft, så den danska kraften blev "inlåst". I Tyskland var priset så lågt som -474 EUR en timme.

Men hur kan producenterna vilja betala för att få producera? Vindkraftsproducenterna får i Danmark en s.k. feed-in tariff, dvs de har en fast peng/kWh. Sedan finns det också kraftvärmeverk och kolkraftverk som av tekniska skäl betalar för att få kontinuerlig produktion, istället för att stänga ner några timmar och få en kostsam och riskfylld kallstart.

Kan detta hända i Sverige? Sverige har en stor andel vattenkraft i kraftsystemet och den går mycket lättare att slå av och på. Men i elområde SE4 har vi mest små vattenkraftverk utan magasin, kraftvärmeverk och vindkraft så det är störst chans/risk att det inträffar här.

/Anders Karmehed

Senast ändrad: 2013-01-10 15:03

Chatta med kundservice