Fara för klimatmålen och ny produkt

Publicerad 17 apr 2013 12.48

Igår röstade EU-parlamentet om en ändring inom systemet för utsläppsrätter. Parlamentet röstade nej till förändringen med röstsiffrorna 334 mot 315. Utsläppsrätterna är ett av de viktigaste styrinstrumenten inom EU för att uppnå klimatmålen till år 2020.

Bakgrunden till förändringsförslaget var att lågkonjunkturen i Europa och därmed minskad industriproduktion medfört lägre efterfrågan på utsläppsrätter och därför ett lägre pris. Tanken var att ta bort ett större antal rättigheter i nutid och att stoppa tillbaka dem år 2019. Alltså ett nollsummespel fram till 2020. Motståndarna var dels länder där man inte kommit lika långt i omställningen till klimatvänliga alternativ och dels den tunga industrin, som inte vill ha några kostnader alls. De svenska representanterna röstade för förslaget, utom ett parti, som röstade mot.

I samma stund som förslaget röstades ner sjönk priset på rättigheterna med 35% och nu är kostnaden för att släppa ut koldioxid till luft mark och vatten när noll och styrinstrumentet är i praktiken dött. Elkonsumenter och industrin får på kort sikt lite lägre kostnader, men miljön betalar. Tråkigt tycker bloggen. Återstår att se vad som händer politiskt nu.

Vi måste avsluta med en god nyhet också. Inom kort kommer Affärsverken lansera en ny produkt, som våra kunder efterfrågat. Som det ser ut blir vi först i Sverige. Håll utkik!

/Anders Karmehed, anders.karmehed@affarsverken.se

Senast ändrad: 2013-04-17 13:35

Chatta med kundservice