Billigast?

Publicerad 22 feb 2013 08.05

I torsdagens BLT kan vi läsa att elhandelsföretag från västra Blekinge är allra dyrast i Villaägarnas undersökning. Affärsverken hamnade på 28:e plats. Detta ville bloggen fördjupa sig i.

På www.villaagarna.se kan vi hitta två undersökningar, en för rörligt pris och en för fast pris ett år, med fyra rapporter (en per elområde) för varje kategori, summa 8 st. Eftersom artikeln handlar om rörligt pris i Elområde 4 (Sydsverige) så hoppar vi in i den först.

Där kan vi konstatera att Affärsverken ligger på 28:e plats, att ett företag med verksamhet i Blekinge finns på 38:e plats (inte det som står i tidningen) och det omnämnda västblekingeföretaget hittar vi inte alls. Listan stannar för övrigt på plats 51 och tidningen rankar företaget på plats 53, eftersom de begärde en extrakörning.

Tittar vi i listan så hittar vi företag med blekingsk anknytning på platserna 38, 43 och 46. Även efter att BLT lagt till företaget på plats 53 så saknas två blekingska företag. Bloggen ger sig därför ut på www.elpriskollen.se för att se hur läget är nu. Då finner vi Affärsverken på plats 21 och de andra blekingska företagen på platserna 33, 38, 41, 53, 65 och 66. Alltså är Affärsverken bäst i Blekinge på rörligt, i alla fall just nu.

Om vi gör jämförelsen för en lägenhet kommer Affärsverken på 7:e plats! Att vara 21:a eller 28:a låter ju inte så bra, inte ens 7:a i vissas ögon, men med tanke på att det finns 130 elhandelsföretag så är det kanske inte så illa att vara 21:a? Affärsverken ägs av Karlskrona kommun som har ett vinstkrav på företaget. Det innebär att Affärsverken Energi varje år lämnar vinstmedel till kommunens verksamheter, t.ex. skola och omsorg. Företaget som ligger 1:a på listan är ett norskt företag som just nu samlar marknadsandelar och som öppet deklarerat att de går med förlust och har avsikt att göra det ett tag till. Därför är det omöjlig för Affärsverken att vara billigast, i alla fall på rörligt pris.

Bloggen kastar sig även över rapporterna för fast pris. Här hittar vi Affärsverken på 16:e plats för elområde 4 och i ett av de andra elområdena ligger Affärsverken på 4:e plats. På elpriskollen återfinns vi just nu på tredje plats för 5-årsavtal för lägenhetskunder.

Men dessa fasta priser gäller helt fasta priser. Affärsverkens fasta pris har en rörlig del, elområdesjusteringen. Om det hade funnits mätning på utfallet så hade Affärsverken faktiskt haft de allra billigaste elavtalen. Våra kunder med fast pris är alltså de största vinnarna. /Anders Karmehed, anders.karmehed@affarsverken.se

Senast ändrad: 2013-02-22 09:18

Chatta med kundservice