Fullständiga villkor solcellspaket

Nedan ser du vad som ingår i solcellspaketen och vilka krav våra priser baserar sig på.

Detta ingår

 • Komplett installation av allt material.
 • För- och efteranmälan.
 • Driftsättning och utbildning av systemet.
 • Drift och skötselmanual på svenska.
 • Överspänningsskydd AC/DC brytare.

 

Krav som måste uppfyllas för att priserna ska gälla

 • Takmaterial – Tegeltak.
 • Åtkomst med ställning, max 4 meter till takfot
 • Bygglov undersökt och vid behov beviljat, installerat på ett tak.
 • Taklutningen får vara mellan 10–50 grader (ej mer än 50 graders lutning).
 • Maxlängd mellan solceller och växelriktare är 25 meter, mellan växelriktare och elcentral 10m.

 

Övrigt

 • Elmätare ingår ej.
 • Eventuell utbyggnad av elcentral ingår ej.
 • Eventuell grävning ingår ej.
 • Priserna gäller svenska fastlandet.
 • Priserna kan påverkas om förutsättningarna är avvikande från ovanstående villkor.

Senast ändrad: 2018-03-06 13:22

Chatta med kundservice