Mikroproduktion av el – en insats för miljön

Mikroproduktion av el innebär att du som elkund också blir elproducent, i första hand med hjälp av vind och sol.

De senaste åren har intresset för mikroproduktion av el ökat, samtidigt som ny förenklad teknik gör det möjligt för en enskild person att helt eller delvis producera sin egen el. Anledningen är att allt fler människor vill göra en insats för miljön och klimatet och då är mikroproduktion av el ett sätt att bidra.

Produktionen sker i små anläggningar, främst genom solpaneler eller mindre vindkraftverk.