Mikroproduktion av el – en insats för miljön.

Vill du själv fixa ett bättre elpris? Mikroproduktion av el innebär att du som elkund också blir elproducent, i första hand med hjälp av vind och sol. De senaste åren har intresset för mikroproduktion av el ökat, samtidigt som ny förenklad teknik gör det möjligt för allt fler att helt eller delvis producera sin egen el. 

Hjärta mot solen

 

Få betalt för produktion av el

Om du producerar mer el än du för tillfället förbrukar matas elen in på elnätet. För att få betalt för din energi behöver du ha ett avtal med ett elhandelsföretag om försäljning av din överskottsel. Till dig som är kund hos Affärsverken erbjuder vi ett gynnsamt avtal. Som mikroproducent kan du även få ersättning för elcertifikat och ursprungsgarantier.

Krav för att producera egen el:

  • Elnätföretaget där anläggningen ska anslutas, ska installera dubbelriktad mätare där konsumtion och produktion mäts separat.
  • Produktionen och konsumtionen ska timmätas.
  • Du ska inte producera mer än du förbrukar för eget bruk på årsbasis.
  • Du ska vara eller bli vår elhandelskund.

 

Så här gör du för att bli elproducent:

  1. Kontakta oss för att gå igenom dina förutsättningar

  2. Kontakta din kommun för att höra efter om det krävs bygglov för din planerade elproduktion

  3. Gör en anmälan. Om anläggningen ligger inom Affärsverkens elnätsområde hjälper vi dig med anmälan annars kontaktar du elnätsföretaget där din anläggning är registrerad för att göra en anmälan.

  4. Installera din elproduktionsanläggning med hjälp av en behörig installatör. Var noga med att välja en anläggning som är lämplig på platsen. Om det gäller vindkraft är det viktigt att först göra vindmätningar så att du får ett bra underlag för att kunna producera så mycket el som möjligt. När det gäller solceller är ytan och maximal solinstrålning viktig.

  5. Byt din elmätare. Bytet är avgiftsfritt inom Affärsverkens elnätsområde och behöver göras för att uttag och inmatning ska registreras korrekt. Elmätaren måste registrera båda uttag av el från elnätet och inmatning av el till elnätet. Inmatning ska enligt ellagen mätas per timme upp till 100 Ampere.

  6. Vänta på slutgodkännande. När en anläggning som ligger inom Affärsverkens elnätsområde är installerad, kommer vi ut till dig och slutgodkänner anläggningen innan vi kopplar in den på vårt elnät. Ligger anläggningen utanför Affärsverkens elnätsområde tar du kontakt med elnätsföretaget för mer information om vad du ska göra. Tänk på att en elproduktionsanläggning löpande måste underhållas för att funktionen och säkerheten ska upprätthållas och att det är innehavaren som har ansvaret. Tillverkaren bör ge rekommendationer för vilka funktioner som ska kontrolleras och hur ofta. Ta reda på om det går att teckna ett serviceavtal eller en försäkring för driften av anläggningen.

Mikroproducenter kan få skattereduktion

Fr.o.m. den 1 januari 2015 finns det nya regler om skattereduktion för mikroproduktion. Detta innebär att kundens anläggning får vara upp till 100 A och skattereduktionen består av en ersättning på 60 öre/kWh. Underlaget för skattereduktionen, överskottsproduktionen, får inte överstiga 30 000 kWh. Mer information

Solkarta Blekinge
Länsstyrelsen har tagit fram en solkarta över Blekinge där man enkelt kan söka fram sin fastighet för att se vilka potential den har för installation av solceller. Länk till solkartan

Investeringsstöd för att installera solceller
Regeringen avsätter en summa pengar för investeringsstöd till solceller. Energimyndigheten fördelar sedan dessa till länsstyrelserna i landet. Sökanden lämnar in ansökningar till länsstyrelsen. Mer information  (där hittar du även ansökningsblankett)

Solenergi
Mer information kring Solenergi finns under Energimyndighetens hemsida

Kontakt

Robbert Prinselaar
Säljare
0455-783 27

Till marknad- och försäljning

Anders Medelberg på Hasslö slår mynt av solen

– Jag rekommenderar alla att installera solceller. Det är framtidens lösning och den höjer dessutom värdet på huset, säger Anders Medelberg på Hasslö.

Läs mer

Senast ändrad: 2016-12-09 11:01

Chatta med kundservice