Flytta med ditt elhandelsavtal

När du flyttar tar du med ditt befintliga elhandelsavtal till din nya adress. Vi överför ditt avtal till din nya anläggning och avtalet fortsätter att gälla tills det löper ut. Det måste vara samma person som står för nätavtalet på den nya anläggningen som står för elhandelsavtalet.

Meddela oss uppgifterna gällande din nya adress via formuläret nedan


 

* Obligatoriska uppgifter

Personuppgifter som lämnas behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av Affärsverken AB. Du har rätt att begära utdrag och rättelse.

Senast ändrad: 2013-12-02 08:51

Chatta med kundservice