Avsluta ditt nätavtal

Har du din anläggning inom Affärsverkens elnätsområde (KKA), så kan du avsluta ditt nätavtal här. Du får en bekräftelse på din uppsägning via mail om du uppger e-postadress annars skickas den till dig. Ditt nätavtal upphör först när vi utfört slutavläsning av din elmätare.

Uppsägningen ska ske minst 3 vardagar innan du flyttar. Mot en extra jouravgift på f.n. 600 kr kan du säga upp ditt elavtal med en dags varsel. Detta väljer du genom att kryssa i rutan nedan. 

Kunduppgifter
Jag önskar säga upp mitt nätavtal med en dags varsel mot en extra jouravgift på 600 kr
Fakturaadress (dit slutfakturan skickas)

Personuppgifter som lämnas behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av Affärsverken AB. Du har rätt att begära utdrag och rättelse.

Senast ändrad: 2013-04-16 13:09

Chatta med kundservice