Att tänka på när du skall flytta

När du flyttar in ska du teckna nytt nätavtal. När du flyttar ut ska du säga upp ditt nätavtal. Flytta med dig ditt elhandelsavtal.

Så här gör du med nät- och elavtalet när du flyttar