Bli delägare i Sveriges största solpark

Som andelsägare i Karlskrona Solpark får du och dina nära och kära alltid förnybar energi från Sveriges soligaste stad, var ni än bor eller flyttar. Du behöver inte ha solceller hemma, men kan kombinera med egna för att bli självförsörjande. Du som tänker på nästa generation kan ge bort andelar i present.

Andelsägare

Som andelsägare och medlem i Solfördelarna i Karlskrona producerar du din egen miljövänliga el. Du sänker dina energikostnader utan att behöva köpa eller montera egna solceller. Dessutom säkrar du din framtida klimatsmarta elförsörjning och blir mindre beroende av priset på den böljande elmarknaden. 

Eftersom solcellerna inte sitter fast på ditt tak, så har du kvar dina andelar och ditt solavdrag på elräkningen även om du flyttar. Du kan också ge bort andelar eller låta dem gå i arv. En andel motsvarar 0,1 kW eller cirka 100 kWh per år. 

Vill man göra en större investering, kanske om ni är ett företag och organisationer så finns det möjlighet till en annan typ av ägande som vi kallar att bli direktägare.

Läs om att bli direktägare

Solfördelarna i Karlskrona Ekonomisk Förening

Som andelsägare är du medlem i Solfördelarna i Karlskrona. Det är en ekonomisk förening som genom samarbetsavtal med Affärsverken räknar in din elproduktion i din vanliga elräkning. Du får en fakturorna från Affärsverken med använd energi och avdrag för din andel. Den elproduktion som baserats på din andel är tydligt specificerad. Alla som är andelsägare i solparken får ursprungsmärkt solproduktion. Föreningen ska också verka för att etablera ny produktion av solenergi så snart behovet finns.

Karlskrona Solpark Driftförening (ekonomisk förening)

Solparken administreras och hanteras via en driftförening. Driftföreningen hanterar elproduktionen,elcertifikat, ursprungsgarantier, nyttjanderätten, nätkostnader, drift, arrende av mark, underhåll, avräkning, bokföring, försäkringar, garantier etc. Allt i syfte att förenkla ägande och bedriva en effektiv förvaltning.

Senast ändrad: 2018-05-16 10:10

Chatta med kundservice