Avtal

Som elkund har du alltid två olika avtal; nätavtal och elavtal.

Nätavtal har du med elnätföretaget som äger elnätet där du bor. Eftersom det gäller för en specifik plats, kan du inte flytta med dig nätavtalet utan måste teckna ett nytt när du flyttar.
Mer om nätavtal hos oss på Affärsverken

Elavtal har du med elhandelsföretaget som levererar elen du använder. Oavsett var du bor, kan du fritt välja elhandelsföretag att teckna avtal med och du kan även ta med dig ditt elavtal om du flyttar. Hos oss kan du välja mellan flera olika elavtal.
Mer om elavtal hos oss på Affärsverken

Hos oss väljer du mellan flera olika avtalstyper; fast pris med områdesjustering, rörligt elpris, 50/50-pris och Karlskronaportföljen eller Sverigeportföljen.

Mer information om våra elavtal

Om du inte tecknar ett elavtal med något elhandelsbolag blir du anvisad en leverantör. Inom Affärsverkens nätområde är det Affärsverken Energi AB som är anvisningsleverantör. Du får då ett anvisat avtal med anvisat pris av oss, som oftast är högre än ett avtalspris. Du kan när som helst välja att teckna ett elavtal.

Du kan göra det via vår webbplats på "Teckna avtal"  eller kontakta vår kundservice.

Till Teckna elavtal via webben

Till kundservice

Senast 60 dagar innan avtalet löper ut får du ett nytt avtalsförslag från oss. Om inget aktivt val görs förlängs avtalet med ett år per automatik, med de priser och villkor som gäller sista dagen i månaden. Undantag kan gälla för äldre avtal.

Elnätsföretaget äger nätet/ledningarna som elen transporteras via. I Karlskrona äger Affärsverken nätet/ledningarna. Du måste alltid ha ett nätavtal för din anläggning.

Elhandelsföretaget levererar el och du väljer aktivt vilken aktör i Sverige du vill köpa el av.
Hos oss kan du köpa el/teckna elavtal med Affärsverken Energi AB

 

Senast ändrad: 2012-05-15 12:48

Chatta med kundservice