Timmätning

Hösten 2012 trädde en ny lag i kraft som gör att du som elkonsument kan teckna elavtal där din elförbrukning mäts per timme.

Timmätning för aktiva elkonsumenter

Med timmätning avses att elmätaren hos kunden registrerar elanvändningen varje timme. Aktiva elkunder har möjlighet att ingå avtal som förutsätter att elförbrukningen mäts timvis, utan att  behöva betala extra för detta. Kunden kommer att debiteras mot Nord Pools spotpris timme för timme. Genom timmätning ökar möjligheten att påverka sin elförbrukning och minska sina elkostnader.

Frågor och svar om timmätning

Alla elanvändare har möjlighet att få timmätning, men för att få det kostnadsfritt så måste du ha ett elavtal som kräver timvärden, dvs du måste bli timdebiterad i någon form. Du som har ett fastprisavtal kan alltså inte få gratis timmätning.

Nej, elhandelsföretaget som du har tecknat avtal med om timmätning och timdebitering kontaktar elnätsföretaget där du bor för att få timmätningen aktiverad.

Elnätsföretaget har en viss respit att få allt på plats. I vissa fall behöver även mätaren bytas. I förberedelserna till lagen har regeringen bedömt att det ska ta max tre månader.

Det beror på elnätsföretagets rutiner. De kan välja att skicka värdena löpande, eller att skicka dem månadsvis i efterskott.

Hos Affärsverken kan du välja mellan ett rörligt pris, det vill säga timspot och våra förvaltningsprodukter: Karlskronaportföljen och Sverigeportföljen. Båda innebär att andelar av förbrukningen är prislåst.

Du som är aktiv och har möjlighet att styra din förbrukning till de perioder på dygnet som har lägre priser kommer att tjäna på att bli timdebiterad. Det behöver inte heller innebära att du måste förlägga all förbrukning på nattetid, utan att i första hand undvika pristopparna.

Ja, definitivt. Dels så blir det en miljövinst. När vi hjälps åt att kapa förbrukningen vid pristopparna, innebär det också att vi skjuter undan den dyra fossileldade kraften som genererar koldioxid. Dessutom är det ett sätt för oss konsumenter att ta tillbaka lite av makten på elmarknaden, från de stora producenterna.

Hos Affärsverken kommer du alltid att få frågan om du vill ha timdebitering när du nytecknar ett avtal om rörligt eller förvaltat pris. Är du befintlig kund med någon av dessa avtalsformer så behöver du teckna ett tilläggsavtal.

Nej, vi kan inte ändra debiteringsform för dig utan ditt samtycke. Är du intresserad kontakta oss, så skriver vi ett tilläggsavtal.

Senast ändrad: 2012-10-02 15:08

Chatta med kundservice