Rörligt elpris

Det rörliga elpriset följer elbörsens (NordPool) svängningar och är ett bra alternativ om du inte vill binda ditt elpris just nu. Du tjänar på avtalsformen när börspriserna är låga, men får vara beredd på lite högre kostnader när priserna stiger.

ElavtalRörligt elpris
Det rörliga priset sätts i efterskott enligt Affärsverkens inköpspris för månaden på elbörsen Nord Pool Spot. Priset sätts utifrån vilket elområde anläggningen tillhör timme för timme.
Prisutveckling rörligt elpris
Elpriser Jämför priser och teckna elavtal direkt
Avtalslängd Rullande 2 kalendermånader.
Grundavgift 18,75 kronor i månaden (inkl. moms)
Förlängning Automatisk. Du har rätt att under avtalsperioden övergå till Fast pris hos Affärsverken vid kommande månadsskifte.
Uppsägningstid
Senast 1 månad innan avtalstiden skall upphöra.
Avtalsvillkor
Faktura Månadsvis efter verklig förbrukning.
Betalning Pappersfaktura, autogiro, mail och e-faktura
Miljöval

Elen är alltid 100% förnybar. Du kan förstärka din miljöinsats genom att välja el märkt med Bra Miljöval.
Mer information om Bra Miljöval

Senast ändrad: 2017-12-13 09:00

Chatta med kundservice