Karlskronaportföljen/Sverigeportföljen

Enkelt och bekvämt elavtal där du ingår i en gemensam portfölj och låter våra experter bevaka elpriserna och göra inköpen åt er.  Portföljen är ett miljövänligt alternativ med el från förnybara energikällor. I Karlskronaportföljen levereras dessutom en del av elen lokalt från Karlskronas eget kraftvärmeverk.

Elavtal


Karlskronaportfölj/Sverigeportfölj

Priset är ett förvaltat pris, inklusive påslag, där elen handlas av våra elhandlare på elbörsen under hela avtalsperioden. Det förvaltade priset sätts i efterskott efter resultatet av förvaltningen och månadens inköpspris. Priset sätts också utifrån vilket elområde din anläggning tillhör timme för timme.

Prisutveckling för tidigare portföljer

Elpriser

Jämför priser och teckna elavtal direkt

Avtalslängd Rullande 2 kalenderår.
Grundavgift 31,25 kronor i månaden (inkl. moms).
Förlängning Automatiskt med ett kalenderår i sänder.
Uppsägningstid
6 månader innan avtalstidens utgång.
Avtalsvillkor
Faktura Månadsvis efter verklig förbrukning.
Betalning Pappersfaktura, autogiro, mail och e-faktura.
Miljöval

Elen är alltid 100% förnybar. Du kan förstärka din miljöinsats genom att välja el märkt med Bra Miljöval.
Mer information om Bra Miljöval

Senast ändrad: 2017-12-13 09:00

Chatta med kundservice