Gör ett miljöval

All el som Affärsverken levererar till privatpersoner kommer från förnybara energikällor. Du kan förstärka din miljöinsats genom att välja el märkt med Bra Miljöval.

Logotyp Bra MiljövalBra Miljöval

El märkt med Bra Miljöval är el från förnybara källor som dessutom måste uppfylla hårda miljökrav. Exempel på sådana krav är att vattenkraft inte får torrlägga vattendrag, vindkraft inte får stå i känsliga naturområden och biobränslen måste komma från kontrollerade skogsbruk som tar hänsyn till biologisk mångfald. För varje kilowattimme el märkt Bra Miljöval som säljs går dessutom pengar till miljöförbättrande åtgärder, energieffektivisering och investeringar i ny spännande miljöteknik

Kriterierna för Bra Miljöval är uppställda av Svenska Naturskyddsföreningen.

Mer information om el märkt med Bra Miljöval på Naturskyddsföreningens webbplats

Teckna elavtal hos oss med Bra Miljöval

Du kan välja till Bra Miljöval när du tecknar elavtal med oss för 1,5 öre/kWh inklusive moms. Detta tilläggsval gäller under avtalsperioden. Du som inte har Bra Miljöval kan kontakta kundservice för att få ett tilläggsavtal.

Teckna elavtal med Bra Miljöval

 

Kontakt kundservice

Kontakt kundservice

0455-783 75

Teckna elavtal

Du kan enkelt teckna elavtal direkt här på webben.

Teckna elavtal på webben

Senast ändrad: 2015-04-20 08:46

Chatta med kundservice