Avtalsvillkor

I Affärsverkens särskilda avtalsvillkor kan du bland annat läsa om vilka uppsägningstider som gäller vid våra olika avtalsformer. Vi tillämpar elbranschens allmänna avtalsvillkor för försäljning och distribution av el som är framtagna av Svensk Energi och Konsumentverket.

Våra avtalsvillkor

Till höger hittar du Affärsverkens särskilda villkor för de olika avtalstyperna.

Elbranschens avtalsvillkor

Vi tillämpar elbranschens allmänna avtalsvillkor för försäljning och distribution av el. Villkoren är sammansatta av Konsumentverket och branschorganisationen Svensk Energi. Du hittar villkoren till höger.

Senast ändrad: 2018-11-22 13:46

Chatta med kundservice