Några fakta om vårt elnät

  • Ca 19 200 kunder
  • 76 mil ledning
  • 203 nätstationer
  • 160 MVA installerad transformatoreffekt
  • 420 GWh inmatad energi