Priser och avtalsvillkor

Avgiften för elnätet är det du betalar för transporten av elen till ditt hem. Samtliga priser är inklusive moms.

Säkringsabonnemang

Säkringsabonnemanget är för kunder med en mätarsäkring i storleksordningen 16 – 63 A. Nätavgiften för säkringskunder består av två delar, en fast avgift som bestäms av mätarsäkringens storlek och en rörlig del som påverkas av hur mycket el du förbrukar. 

Nätpriser 2018

Tarifftyp 
Mätarsäkring (A) Fast avgift, kr/mån Rörlig avgift, öre/kWh
Lägenhet 135 39,0
16 210 30,0
20 290 30,0
25 395 30,0
35 620 30,0
50 935 30,0
63 1 230 30,0

Nyanslutning av elanläggningar

Prislistan för anslutning av säkring eller hög och lågspänning gäller alla fastigheter eller anläggningar som ska nyanslutas till nätet eller utöka befintligt abonnemang. Du som kund kan i samråd med oss på Affärsverken komma överens om vilken som är lämpligast.

Mätarsäkringens storlek är ett mått på hur mycket el du maximalt kan använda vid ett tillfälle. Du kan fråga en elinstallatör om du har rätt storlek på din säkring. Du kan också kontakta oss om du behöver råd.
Till höger under prislistor hittar du priserna för nyanslutning av elanläggning.

El för tillfälliga anläggningar

Tillfälliga anläggningar som till exempel byggarbetsplatser kräver tillfällig el. Du kanske också behöver tillfällig el för någon specifik aktivitet? Vi på Affärsverken levererar el där du behöver den – när du behöver den.

Nätpriser 2018

Tarifftyp 
Mätarsäkring (A) Fast avgift, kr/mån Rörlig avgift, öre/kWh Effekt, kr/kW
16 252 30,0 0
20 348 30,0 0
25 474 30,0 0
35 744 30,0 0
50 1 122 30,0 0
63 1 476 30,0 0
80 522 24,0 77,5
100 660 24,0 77,5
125 834 24,0 77,5
160 1 080 24,0 77,5
200 1 350 24,0 77,5
B4 1 020 7,5 88,75
B3 2 448 5 71,25

Avtal och allmänna avtalsvillkor

För anslutning och överföring på nätet gäller allmänna avtalsvillkoren
Avtalsvillkor Elnät för konsument NÄT 2012 K (rev). Du hittar avtalsvillkoren till höger.

Statliga avgifter som ingår i nätavgiften

I nätavgiften för lågspänningsanslutna kunder ingår elsäkerhetsavgift 11,90 kr/år, nätövervakningsavgift 3,75 kr/år och elberedskapsavgift 56,25 kr/år.

Energiskatt

Med start den 1 januari 2018 faktureras energiskatten från ditt elnätsföretag istället för som tidigare ditt elhandelsföretag. Energiskatten är för närvarande 41,38 öre/kWh inkl moms. Läs mer om energiskatten här.

Pekboken för elnätsavgifter

I Pekboken för elnätsavgifter kan du läsa om hur dina elkostnader fördelas enligt Energimarknadsinspektionen (EI) – den statliga myndighet som övervakar elmarknaden.

Senast ändrad: 2018-01-12 08:22

Chatta med kundservice