Ledningsvisning

Innan du börjar gräva i marken ska du beställa kabel/ledningsvisning för el, fjärrvärme och fiber hos oss på Affärsverken. Vi kan då informera dig om kabel- och ledningssträckningen inom det aktuella området för våra elkablar, fjärrvärmerör och fiber.

Ring kundservice eller skicka in anmälan nedan, så kontaktar vi dig. Tänk på att vi behöver ha din anmälan senast tre arbetsdagar före aktuellt visningstillfälle.

Kabel-/ledningsvisningen är kostnadsfri.

Beställ kabel-/ledningsvisning


Personuppgifter som lämnas behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av Affärsverken AB. Du har rätt att begära utdrag och rättelse.

Kontakt kundservice

Kontakt kundservice

0455-783 75

Senast ändrad: 2012-04-20 08:20

Chatta med kundservice