Strömavbrott

Här hittar du information om driftstörningar och planerade avbrott på vårt elnät. Vi arbetar hårt med förebyggande åtgärder och bra underhåll för att minimera antalet avbrott.

Aktuella driftstörningar

Inga aktuella driftstörningar

Planerade avbrott

Inga planerade avbrott

Tidigare händelser

Strömavbrott Knösö, Säljö, Knipehall

7 juni 09.00-11.00
På grund av arbete i elnätet kommer strömmen att brytas under 2 timmar. Observera att vi inte kan garantera spänningslöshet. För frågor, kontakta vår kundservice på 0455-783 75.

Strömavbrott Knösö, Säljö, Knipehall

3 juni 01.00-08.00
Omfattning: 100-200 kunder på Knösö, Säljö och Knipehall Orsak: en fågel som landat på fel ställe i en luftledningsnätstation Alla hade strömmen åter strax efter kl 8

Strömavbrott Knösö/delar av Lyckeby

9 november 15.30-16.00 (2017)

Just nu har vi ett strömavbrott på norra Knösö och i delar av Lyckeby.

Orsak: felsökning pågår

Informationen uppdateras löpande.

Vid frågor kontakta: Kundservice tel 0455-783 75


Strömavbrott Verkö/Lyckeby

21 september 10.30-11.00 (2017)

Just nu har vi ett strömavbrott på delar av Verkö och i Lyckeby.

Orsak: felsökning pågår

Omfattning: delar av Verkö och Lyckeby

Felet åtgärdat

Strömavbrott Amiralen med omnejd

14 september 18.30-19.12 (2017)

Omfattning:

Just nu har vi ett strömavbrott i området runt Amiralen. Detta innebär även vissa störningar i fjärrvärmeleveransen. 

Orsak:

Felsökning och åtgärd av felet pågår. 

Informationen uppdateras löpande.

Uppdatering 19:04

Fjärrleveransen är nu åter igång.

Strömmen är åter förutom på Knipehall och Säljö.

Uppdatering 19:12

Strömmen är nu åter.

RSS

Senast ändrad: 2012-05-08 11:46

Chatta med kundservice