Driftinformation

Här hittar du information om driftstörningar och planerade avbrott på vårt elnät, stadsnät och fjärrvärmenät. Vi arbetar med förebyggande åtgärder och bra underhåll för att minimera antalet avbrott. Här informerar vi även när vår skärgårdstrafik är inställd eller om störningar som påverkar din avfallshämtning.

Aktuella driftstörningar

Inga aktuella driftstörningar

Planerade avbrott

Fjärrvärme - planerat underhållsarbete Lyckeby

26 september 22.00 - 27 september 05.00

Onsdagen den 26 september kommer det att utföras ett planerat underhållsarbete på fjärrvärmenätet i Lyckeby. Fjärrvärmekunder i Lyckeby kommer att vara utan värme och varmvatten från kl 22:00 på onsdagkvällen till kl 05:00 torsdagmorgonen. Viss störning kan förekomma även efter kl 05:00.

Orsak: Underhållsarbete på fjärrvärmenätet

Vid frågor: Välkommen att kontakta oss på telefon 0455-783 93

Stadsnät - Planerat Strömavbrott Ramdala

1 oktober 17.00-19.00

Planerat Strömavbrott, Häjetorpsvägen, Ramdala.

Omfattning: Alla kunder boende i Ramdala med omnejd.

Orsak: Planerat strömavbrott E.ON.

Tidigare händelser

Problem med info-mailen

21 september 10.30-12.30

Just nu har vi tekniska problem med vår info-mail (info@affarsverken.se) och det är svårt både att skicka till och från mailen. Felsökning pågår.

Problemet åtgärdat och mailen fungerar åter.

Driftstörning på Ekholmen

10 september 09.10-09.25

Just nu har vi en driftstörning på Ekholmen.

Orsak: Felsökning pågår

Omfattning: Ekholmen

Strömmen är tillbaka

Strömavbrott i delar av Lyckeby

4 september 16.10-16.25

Just nu har vi ett strömavbrott i delar av Lyckeby och Östra Torp.

Orsak: Felsökning pågår

Omfattning: Delar av Lyckeby och Östra Torp

Strömmen är tillbaka

 

Strömavbrott Nilabovägen, Säljö, Knipehall

30 juli 07.30-08.30

Just nu har vi ett strömavbrott som berör Nilabovägen, Säljö och Knipehall. Felsökning pågår och vi uppdaterar informationen inom kort. Driftpersonal finns på plats.

Uppdatering 08:35 Strömmen är nu tillbaka igen.

Strömavbrott Hässlegården

26 juli 22.00 - 27 juli 23.59

Under torsdagskvällen fick vi larm om ett fel i en nätstation i Hässlegården.

Klockan 00.12 27/7 hade alla utom stationen som felet var i fått tillbaka elen. För att förse de sista kunderna med el fick vi ringa in ett mobilt elverk och driva stationen med. Alla hade sin el tillbaka ca 03.00 med hjälp av elverket.

Lite arbete kvarstår varför något kortare avbrott kan uppstå för berörda kunder till stationen på fredagseftermiddagen. 

 

 

Stadsnät - Planerat Strömavbrott Sälleryd

9 juli 10.00-12.00

Planerat Strömavbrott, Sälleryd, Ramdala.

Omfattning: Alla kunder boende i Sälleryd med omnejd.

Orsak: Planerat strömavbrott E.ON.

Tillfälligt problem med telefonin

18 juni 12.00 - 19 juni 14.30

Just nu är det svårt att komma fram till oss per telefon. Felsökning pågår.

Under tiden når du oss via vår chatt.

Stadsnät - Planerat underhållsarbete

13 juni 22.00 - 14 juni 05.00

Omfattning: Driftstörningar på alla tjänster för alla kunder kan förekomma.

Orsak: För att tillgodose våra tjänsteleverantörers önskemål kommer vi att utföra en del planerade servicearbeten i Stadsnätet.

Strömavbrott Knösö, Säljö, Knipehall

7 juni 09.00-11.00
På grund av arbete i elnätet kommer strömmen att brytas under 2 timmar. Observera att vi inte kan garantera spänningslöshet. För frågor, kontakta vår kundservice på 0455-783 75.

Strömavbrott Knösö, Säljö, Knipehall

3 juni 01.00-08.00
Omfattning: 100-200 kunder på Knösö, Säljö och Knipehall Orsak: en fågel som landat på fel ställe i en luftledningsnätstation Alla hade strömmen åter strax efter kl 8

Stadsnät - Planerat Underhållsarbete Provisioneringsverktyg

28 maj 19.00-20.00

Planerat underhållsarbete, uppgradering av vårt provisioneringsverktyg.

Omfattning: Under tiden som denna uppgraderingen kommer att pågå kommer tyvärr inga registreringar i vår portal att kunna uföras.

Orsak: Uppgradering av vårt provisioneringssystem.

Stadsnät - Driftstörning IPTV

28 maj 11.00-18.00

Driftstörning - IPTV

Vi har just nu en driftstörning på vissa kanaler gällande vår IPTV-tjänst i stadsnätet.

Felsökning pågår.

Stadsnät - Planerat underhållsarbete

16 maj 22.00 - 17 maj 05.00

Omfattning: Driftstörningar på alla tjänster för alla kunder kan förekomma.

Orsak: För att tillgodose våra tjänsteleverantörers önskemål kommer vi att utföra en del planerade servicearbeten i Stadsnätet.

Stadsnät - Driftstörning Långö/Pantarholmen

9 maj 14.00-16.00

Driftstörning av stadsnätet som påverkar kunder kring Långö och Pantarholmen.

Felsökning pågår.

Uppdatering: allt fungerar normalt igen

Stadsnät - Planerat Underhållsarbete Ramdala

9 maj 06.00-08.00

Planerat underhållsarbete ADSL Ramdala med omnejd.

Omfattning: Planerat avbrott i vårt stadsnäts upptagningsområde för ADSL i Ramdala med omnejd.

Orsak: Inkoppling av fiberkabel till vår nya teknikbod i Ramdala.

Stadsnät - Planerat Underhållsarbete Holmsjö med omnejd

2 maj 07.00-16.00

Planerat underhållsarbete Holmsjö med omnejd.

Omfattning: Planerat avbrott i vårt stadsnäts upptagningsområde för ADSL i Holmsjö med omnejd. Driftstörningar för övrig form av trafik i vårt stadsnät kan förekomma.

Orsak: Byte av teknikhus i Holmsjö.

Stadsnät - Driftstörning Bredband - A3, Universal, Viasat och Sappa

26 april 14.30 - 27 april 20.00

Driftstörning bredbandstjänster för A3, Universal, Viasat och Sappa.

Just nu har våra tjänsteleverantörer A3,Universal, Viasat och Sappa en större drifstörning gällande sina egna bredbandstjänster.

Vi hänvisar våra kunder med tjänster hos dessa leverantörer att kontakta dem för ev status och frågor.

Orsak: Tjänste-leverantörernas förbindelse till Karlskrona ingår i ett större kabelavbrott utanför Blekinge.

Prel klartid ifrån tjänste-leverantörerna Fredag 27/4 kl 20:00. 

Stadsnät - Planerat underhållsarbete ADSL Björkenäs

23 april 07.00-13.00

Planerat underhållsarbete ADSL Björkenäs, Torhamn.

Planerat avbrott i vårt stadsnäts upptagsningsområde för ADSL i Björkenäs.

Orsak: Vi kommer att utföra ett byte av teknikbod i Björkenäs.

Stadsnät - Planerat underhållsarbete

11 april 22.00 - 12 april 05.00

Omfattning: Driftstörningar på alla tjänster för alla kunder kan förekomma.

Orsak: För att tillgodose våra tjänsteleverantörers önskemål kommer vi att utföra en del planerade servicearbeten i Stadsnätet.

Tillfällig tidtabell Torhamn - Långören från 29 mars

28 mars 16.30 - 19 juni 10.30

Med start 29 mars kör vi båt Torhamn - Långören. På grund av att bryggan på Långören håller på att renoveras, kör vi enligt en tillfällig tidtabell. Turen körs med en mindre båt och förbeställning måste göras via telefon 0708-78 33 38, senast 2 timmar innan avgång.

För tidtabell se här.

Båttrafik Torhamn - Långören 29 mars

28 mars 16.00-16.00

Med start 29 mars kör vi båt Torhamn - Långören. På grund av att bryggan på Långören håller på att renoveras, kör vi enligt en tillfällig tidtabell. Turen körs med en mindre båt och förbeställning måste göras via telefon 0708-78 33 38, senast 2 timmar innan avgång.

Flaggskär inställd 19 mars

19 mars 05.30-18.00

Pga isbildning är M/F Flaggskär inställd idag den 19 mars.

Stadsnät - Planerat underhållsarbete

14 mars 22.00 - 15 mars 05.00

Omfattning: Driftstörningar på alla tjänster för alla kunder kan förekomma.

Orsak: För att tillgodose våra tjänsteleverantörers önskemål kommer vi att utföra en del planerade servicearbeten i Stadsnätet.

Långörens brygga stängs den 14 mars

13 mars 10.30 - 28 mars 16.00

Långören

Från den 14 mars kan vi av säkerhetsskäl inte angöra bryggan på Långören i Karlskronas östra skärgård. Det finns i dagsläget ingen prognos när trafiken kan återupptas. Frågor om detta hänvisas till Håkan Bergström på tel: 0705-88 73 40 eller mail: hakan@langoren.se

 

Stadsnät - Driftstörning Skärfva, Nättraby.

4 mars 16.00 - 5 mars 19.00

Driftstörning Skärfva med omnejd.

Vi har ett fiberkabelavbrott i Skärfva med omnejd. Detta påverkar tyvärr vårt stadsnäts funktioner i detta område.

Orsak: Avbrott på fiberkabel, ny prel klartid satt till 19:00.

Alla turer med M/F Flaggskär inställda t o m 12 mars

1 mars 07.30 - 12 mars 18.00

Alla turer med M/F Flaggskär är dessvärre inställda fram t o m den 12 mars p g a isbildning. 

Inställda turer med M/F Flaggskär

27 februari 05.30 - 1 mars 11.30

Alla turer med Flaggskär är tills vidare inställda pga vädret.

Stadsnät - Större driftstörning Kristianopel

23 februari 09.30-12.00

Omfattning: Driftstörning på hela vårt stadsnät i Kristianopel med omnjed.

Orsak: Klart ca 12:00! Åtgärd på den lagning som gjordes vid det kabelavbrott vi hade i området 2018-02-08. 

Stadsnät - Driftstörning Karlskronaporten

15 februari 07.00-13.30

Driftstörning mot Karlskronaporten.net

Just nu så har vi driftstörningar på Karlskronaporten.net, vilket gör att det tyvärr inte går att logga in på denna sidan för tillfället.

Orsak: Problemet skall vara åtgärdat och löst sedan kl 13:30.

Stadsnät - Planerat underhållsarbete

14 februari 22.00 - 15 februari 05.00

Omfattning: Driftstörningar på alla tjänster för alla kunder kan förekomma.

Orsak: För att tillgodose våra tjänsteleverantörers önskemål kommer vi att utföra en del planerade servicearbeten i Stadsnätet.

Fjärrvärme - planerat underhållsarbete Gräsvik

14 februari 17.00-21.00

Omfattning: Fjärrvärmekunder på Gräsvik kommer att vara utan värme och varmvatten onsdagen den 14 februari mellan kl 17-21. Viss störning kan även förekomma efter kl 21. Kallvatten berörs ej. 

Orsak: Underhållsarbete på fjärrvärmenätet

Vid frågor: Välkommen att kontakta oss på telefon 0455-783 93

Inställda avgångar med M/F Flaggskär

9 februari 07.00 - 10 februari 11.00

Alla avgångar med M/F Flaggskär är för närvarande inställda på grund av is.

Stadsnät - Driftstörning Kristianopel

8 februari 11.00-14.00

Större driftstörning Kristianopel med omnejd.

Vi har ett fiberkabelavbrott i Kristianopel med omnejd. Detta påverkar tyvärr vårt stadsnäts funktioner i detta område.

Orsak: Avbrott på fiberkabel, klartid 14:00.

Tillfälligt problem med telefonin

8 februari 08.30 - 9 februari 11.00

Just nu är det svårt att nå oss per telefon. Felsökning pågår.

Tillfälligt problem med telefonin

7 februari 11.00-13.30

Just nu är det svårt att nå oss per telefon. Felsökning pågår.

Stadsnät - större driftstörning Torhamn

2 februari 09.30-16.00

Större driftstörning i Torhamn och dess närområden.

Vi har just nu en driftstörning i området i och runt Torhamn. Detta påverkar tyvärr vårt stadsnäts funktioner i detta område.

Orsak: Problem åtgärdat på fiberbox. All drift åter sedan strax innan kl 13:00.

Stadsnät - Planerat underhållsarbete

17 januari 22.00 - 18 januari 05.00

Omfattning: Driftstörningar på alla tjänster för alla kunder kan förekomma.

Orsak: För att tillgodose våra tjänsteleverantörers önskemål kommer vi att utföra en del planerade servicearbeten i Stadsnätet.

Strömavbrott påverkar fjärrvärmen på Sturkö/Jämjö

13 januari 08.30-11.30

Just nu är det strömavbrott hos flera kunder på Sturkö och Jämjö. Detta påverkar även fjärrvärmeproduktionen i dessa områden. 

Orsak: Felsökning pågår och enligt Eon ska beräknas strömmen vara tillbaka kl 10.

11:11 Nu är båda fjärrvärmepannorna igång och alla kunder ska ha fjärrvärmen åter.

Stadsnät - Större driftstörning Östra Karlskrona Kommun

13 januari 04.00-10.00

Större Strömavbrott som påverkar vårt Stadsnät.

Just nu är det strömavbrott i områden runt Sturkö, Torham, Ramdala och Jämjö. Detta påverkar vårt stadsnäts funktioner i dessa områden. 

Orsak: Felsökning pågår och enligt Eon ska beräknas strömmen vara tillbaka kl 10:00

Planerat Strömavbrott Torhamn

14 december 07.00-12.00 (2017)

Omfattning: Alla kunder kopplade till Torhamn Teknikbod.

Orsak: Planerat strömavbrott E.ON.

Stadsnät - Planerat underhållsarbete

13 december 22.00 - 14 december 05.00 (2017)

Omfattning: Driftstörningar på alla tjänster för alla kunder kan förekomma.

Orsak: För att tillgodose våra tjänsteleverantörers önskemål kommer vi att utföra en del planerade servicearbeten i Stadsnätet.

Stadsnät - Planerat underhållsarbete

15 november 22.00 - 16 november 05.00 (2017)

Omfattning: Driftstörningar på alla tjänster för alla kunder kan förekomma.

Orsak: För att tillgodose våra tjänsteleverantörers önskemål kommer vi att utföra en del planerade servicearbeten i Stadsnätet.

Fjärrvärme - planerat avbrott Nättraby

10 november 12.00-13.00 (2017)

Omfattning: Alla fjärrvärmekunder i Nättraby kommer att vara utan värme och varmvatten fredagen den 10 november mellan kl 12-13. Viss störning kan även förekomma efter kl 13. Kallvatten berörs ej. 

Orsak: Planerat strömavbrott av nätägaren Eon.

Vid frågor: Välkommen att kontakta oss på telefon 0455-783 93

 

Stadsnät - Driftstörningar Långö

9 november 16.00 - 10 november 05.00 (2017)

På grund av en skadad fiberkabel kan alla kunder boende på Långö drabbas av driftstörningar.

Status: Felavhjälpning pågår.

Arbetet beräknas klart 2017-11-10. kl 05.00

Strömavbrott Knösö/delar av Lyckeby

9 november 15.30-16.00 (2017)

Just nu har vi ett strömavbrott på norra Knösö och i delar av Lyckeby.

Orsak: felsökning pågår

Informationen uppdateras löpande.

Vid frågor kontakta: Kundservice tel 0455-783 75


Fjärrvärme - planerat avbrott Nättraby

9 november 12.00-13.00 (2017)

Omfattning: Alla fjärrvärmekunder i Nättraby kommer att vara utan värme och varmvatten torsdagen den 9 november mellan kl 12-13. Viss störning kan även förekomma efter kl 13. Kallvatten berörs ej. 

Orsak: Planerat strömavbrott av nätägaren Eon.

Vid frågor: Välkommen att kontakta oss på telefon 0455-783 93

Fjärrvärme – planerat avbrott på del av Trossö

29 oktober 08.00-16.00 (2017)

Omfattning: Fastigheterna på adresserna Landbrogatan 3-5, 7, 9, 11 och 15, Stora Möllebacksgränd 3 och 7, samt Västra Köpmansgatan 3 kommer att vara utan värme och varmvatten söndagen den 29 oktober från kl 8:00 -16:00. Viss störning kan även förekomma efter kl 16. Kallvatten berörs ej. 

Arbetet kräver att vi stänger av Högabergsgatan för genomfart från mitten av vecka 43 till mitten av vecka 44. Inga förhyrda parkeringsplatser berörs.

Orsak: Underhållsarbete på fjärrvärmenätet.

Vid frågor: Välkommen att kontakta oss på telefon 0455-783 93.

Planerat Strömavbrott Sibbamålavägen

23 oktober 09.30-12.00 (2017)

Omfattning: Alla kunder kopplade längs med Sibbamålavägen.

Orsak: Planerat strömavbrott EON.

Stadsnät - Driftstörningar Saltö

3 oktober 09.00 - 5 oktober 16.00 (2017)

På grund av fiberarbete kan alla kunder på Saltö drabbas av driftstörningar.

Arbetet beräknas klart 2017-10-05. kl 16.00

Tillfälligt problem med telefonin

3 oktober 08.00-11.00 (2017)

Just nu är det svårt att komma fram på vårt kundservicenummer 0455-783 75 och vårt växelnummer 0455-783 00. Felet är nu löst och ni når vår kundservice och växel igen.

Stadsnät - Fiberavgrävning vid Lyckeåborg

3 oktober 07.30-22.00 (2017)

Omfattning: Alla kunder på stationerna Lyckeåborg, Kättilsmåla, Sälleryd, samt Fabbemåla.

Orsak: Avgrävd fiber.

2017-10-03. kl 18:00: Fibern lagad.

Stadsnät - Driftstörning Karlskrona, Karlshamn, Ronneby

29 september 06.00-11.00 (2017)

Just nu har vi en större driftstörning som påverkar alla våra kunder i Karlskrona. Karlshamn och Ronneby

Felavhjälpning pågår beräknas klart kl 09:00

 

2017-09-29 kl 10:36: Felet är nu avhjälpt.

Stadsnät - Driftavbrott Saltö

28 september 09.00-16.00 (2017)

Vi behöver tyvärr utföra ett akut skarvjobb på Saltö, som kommer att påverka flertalet adresser i detta område.

Stadsnät - Planerat Strömavbrott Lyckeåborg

28 september 08.30-14.00 (2017)

Omfattning: Alla kunder kopplade till Lyckeåborg Teknikbod.

Orsak: Planerat strömavbrott av "EON"

RSS

Senast ändrad: 2012-06-04 07:37

Chatta med kundservice