Hållbarhet på Affärsverken

Kundfokus och omtanke om miljö och människor är gemensamma nämnare för alla oss som arbetar på Affärsverken. Vi har ISO-certifierat oss för att tydliggöra detta - både för miljön och din skull. Från och med 2016 redovisar vi också ur ett hållbarhetsperspektiv. Du hittar vår Hållbarhetsredovisning 2015 längre ner på sidan.

Hållbarhet på Affärsverken

 

Affärsverken ansvarar för flera miljömässigt betydelsefulla verksamheter. Hur vi väljer att hantera våra uppdrag inom till exempel energi och återvinning är av stor betydelse för framtiden och för ett hållbart samhälle. Vi var tidiga och bland de första energibolagen i Sverige som 1999 ISO-certifierade oss på miljön enligt ISO 14001. Några år senare, 2007, kvalitetscertifierade vi oss enligt 9001 och i april 2016 certifierade vi även vårt arbetsmiljöarbete enligt OHSAS 18001.

Dessa certifikat innebär att vi arbetar systematiserat och effektivt med miljöfrågor, vår arbetsmiljö samt med vårt kvalitetsarbete med kunden i fokus. Vi har krav på oss att ständigt bli bättre, att arbeta med långsiktiga och kortsiktiga mål för verksamheten och att göra vårt bästa för våra kunder. Våra tre certifikat ger oss ett brett perspektiv inom såväl ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

2016 publicerar vi vår första hållbarhetsredovisning där vi redovisar vårt arbete utifrån våra tre värdeord - Affärsmässighet, Omtanke och Närhet. I redovisningen återfinns statistik kring ekonomi och resurseffektivitet såväl som miljöpåverkan, arbetsmiljö och kundkontakt samt aktuella åtgärder och planer för att ständigt förbättras. Redovisningen har föregåtts av intressentdialoger under hösten 2015 och ett analysarbete avseende våra väsentliga aspekter.

Vi kommer fortsätta att arbeta aktivt med våra hållbarhetsfrågor och att redovisa vårt arbete för att främja transparens och förtroende i och för vår verksamhet.

Hållbarhetsredovisning 2017 (PDF)

Hållbarhetsredovisning 2016 (PDF)

Hållbarhetsredovisning 2015 (PDF)

Mer information om våra insatser för miljön

Senast ändrad: 2016-06-27 08:38

Chatta med kundservice