Vår historia

Affärsverken är ett kommunägt företag som bygger, utvecklar och driver infrastruktur i Karlskrona.

Den moderna infrastrukturen växte fram under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet och är nära kopplad till industrialismen. Denna period präglas av banbrytande tekniska uppfinningar som förändrade samhället både socialt, tekniskt och ekonomiskt.

Likt många andra svenska städer var det under denna period som Karlskrona började formas till en modern stad och på resan har Affärsverken funnits med.

En av de viktigaste moderniteterna var elektriciteten. Stadsfullmäktige i Karlskrona beslutade 1905 att vid Kungsplan bygga "Karlskrona stads elektricitetsverk" för distribution till allmänheten. Två år senare stod elverket klart och idag, mer än 100 år senare, drivs verksamheten vidare inom det affärsområde som vi på Affärsverken kallar elnät.

Bland bolagets övriga affärsområden finns, eller har funnits, andra verksamheter som har rötter i 1800-talets eller det tidiga 1900-talets infrastruktursatsningar, exempel är renhållning, bad och lokaltrafik. Affärsverken drev även mellan 1916 till 1949 den spårvagnslinje som gick mellan Bergåsa och Amiralitetsgatan. Från 1931 ända fram till 1990 ansvarade vi för stadens busstrafik. Men Affärsverken har inte bara förvaltat utan också förnyat. Fjärrvärmedistribution och stadsnät är exempel på detta.

Idag omsätter bolaget närmare 1 miljard och har cirka 180 anställda som arbetar inom affärsområdena elnät, elhandel, värme, renhållning, skärgårdstrafik och stadsnät.

Omslag boken Nytta och nöje 100-årsjubileum

Bilderna är tagna från boken 

Vill du läsa mer om vår och Karlskronas historia?

Maila info@affarsverken.se eller ring 0455-783 75, så skickar vi dig en bok.

Senast ändrad: 2015-07-01 13:39

Chatta med kundservice