Vår verksamhet

Affärsverkens verksamhet är bred och varierad, men för alla som arbetar här finns en gemensam nämnare – god service. För oss innebär god service att din vardag, med el, värme, bredband och tömda avfallskärl, ska fungera utan problem.

Våra affärsområden

Elnät

Affärsverken har levererat elektricitet till Karlskrona sedan 1907. Vi har cirka 19 500 elnätskunder i centrala Karlskrona kommun och garanterar att den el som levereras via vårt nät är godkänd enligt europeisk standard. Dagens samhälle innebär nya utmaningar för våra kunder, till exempel ökade behov av el i kombination med högre krav på energieffektivisering. Vi erbjuder inte bara nät utan stöttar även kring till exempel energieffektivisering och energioptimering.

Du som bor i vårt nätområde kan sova lugnt – vi ser till att nattlampan lyser.

Elhandel

Sedan avregleringen av elmarknaden 1996 har vi erbjudit elavtal till kunder över hela Sverige. Vi har idag cirka 32 000 kunder och levererar cirka 800 GWh i olika avtalsformer. Vår el kommer framförallt från förnybara källor som till exempel solenergi, vindkraft, vattenkraft eller biobränsle. Från och med hösten 2012 levererar vi el från vårt egna kraftvärmeverk. Vår portföljförvaltning åt både företag och privatpersoner har fallit väl ut tack vare god kompentens hos våra elhandlare.

Vi är tillräckligt stora för att garantera säkra leveranser, men tillräckligt små för att kunna ge en personlig service till dig som kund.

Värme

Fjärrvärmen är ett enkelt, effektivt och tryggt sätt att få värme på. Utöver tre stora centrala produktionsanläggningar (Kraftvärmeverk Karlskrona, Väster Udd och Gullberna) har vi ett flertal närvärmeanläggningar utanför tätorten och vi levererar cirka 230 GWh värme till kunderna i Karlskrona. Vi eldar främst med förnyelsebara, miljövänliga material så som flis och pellets och vi arbetar med ständiga förbättringar för att ta bort det fossila bränslet och förbättra luften i Karlskrona.

Hösten 2012 invigdes Karlskrona kraftvärmeverk som erbjuder närproducerad el och värme. Det är inte bara bra för miljön utan ger också ökad trygghet för viktiga samhällsfunktioner inom vård och omsorg

Renhållning

Som huvudman för renhållningen samlar vi in och tar hand om allt hushållsavfall i Karlskrona. Vi genomför cirka 700 000 tömningar per år. På avfalls- och återvinningsanläggningen hanterar vi 70 000 ton avfall varje år. Endast 1 700 ton av detta hamnar på deponin, det vill säga blir kvar på tippen. Resten av avfallet tas om hand och återvinns på olika sätt. Vi erbjuder också containrar för uthyrning till både privatpersoner och företag.

Ditt engagemang tillsammans med vårt gör att vi jobbar för en grönare framtid.

Du sorterar och lämnar ditt avfall – vi tar hand om resten.

Skärgårdstrafik

Varje år tar skärgårdsbåtarna ca 71 000 passagerare ut i Karlskronas fantastiska skärgård. Detta gör oss till en av de största turistattraktionerna i Karlskrona. Vi kör både reguljära turer på uppdrag av Blekingetrafiken och hyr ut båtarna för privata arrangemang. De flesta av våra båtar och turer utgår från Fisktorget i centrala Karlskrona, där vi också har kontor och biljettförsäljning. Det är med stor stolthet vi presenterar vår flotta, bestående av M/F Axel, M/F Gåsefjärden, M/F Wittus, M/F Ungskär och M/F Spättan. Vi har även en svävare för att säkerställa servicen till de fast boende i östra skärgården vintertid.

Bröllop, räkfrossa eller sista båten hem... Skärgårdstrafiken är viktig för de boende i skärgården och ett uppskattat sommarnöje för karlskronabor och turister.

Stadsnät

Sedan 1990-talet har Affärsverken byggt ut det fiberoptiska bredbandsnätet i Karlskrona – det som kallas Stadsnätet. Vårt stadsnät är öppet, vilket innebär att du som kund väljer din egen tjänst och tjänsteleverantör på vår tjänstevalsportal Karlskronaporten. Idag är det lika självklart att använda internet för direktsänd kultur och idrott som för vårdtjänster, trygghetslarm och förmedling av talböcker. En populär tjänst är kabel-TV via stadsnätet. Då ingår Karlskronakanalen med bland annat musikarrangemang och kommunfullmäktiges sammanträden.

Uppkoppling för nytta och nöje – Vi erbjuder ett av Sveriges bästa stadsnät och arbetar kontinuerligt med att bygga ut.

 

Senast ändrad: 2015-07-01 13:38

Chatta med kundservice