Tidigare projekt

Intresset för fiber är stort i området och vi startar nu utbyggnaden med schaktarbete i området och fiberansluter sedan avtalade villor. Asfaltering sker efter arbetet är klart. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär i samband med detta.

Tidsperiod: vecka 42 -december 2013.

Mer information om intresseområdet Östra Torp (östra)

Affärsverken drar in fjärrvärme, el samt bygger hela fastighetsnätet med fiber.

Tidsperiod: januari 2011-hösten 2013.

I samband med att vi förstärker vårt elnät  och byter elkabel mellan Hästbacken och Kalle Fritzes väg i Lyckeby samförlägger vi även kanalisation för Stadsnätet.

Tidsperiod: Arbetet pågick augusti-september.

Kontakt: Vid frågor kring arbetet kontakta Andreas Johansson, elnät, 0455-783 00 (tfn växel)

Affärsverken har installerat fjärrvärme till CA-fastigheter på Gullbernavägen 2. 

Tidsperiod: sommaren 2013

I samband med att vi förstärkte vårt elnät i Östra Torp lade vi även kanalisation för Stadsnätet.

Tidsperiod: Start vecka 16 och pågick till slutet av juni.

Kontakt: Vid frågor kring arbetet kontakta Andreas Johansson, elnät, 0455-783 00 (tfn växel)

Affärsverken drog in el, fjärrvärme och fiber till paviljongen.

Tidsperiod: Mars 2013 - juli 2013

Affärsverken drog fram fjärrvärme, el samt fiber.

Tidsperiod: Arbetet påbörjades augusti 2012 och  var klart sommaren 2013.

Affärsverken drog in fiber, fjärrvärme och el.

Tidsperiod: Byggstart var Augusti 2012 och arbetet var klart våren 2013.

Trafikstörningar: Korsningen Konstapelsgatan/Hantverkargatan kommer vara avstängd under byggtiden.

Samtidigt som vi bytte ut en högspänningskabel och förbättrade elnätet, har vi även samförlagt kanalisation för stadsnätet på Vädergatan i Hässlegården start från Regnbågsgatan till och med Myntagatan.

Tidsperiod: Arbetet startade vecka 18 och pågick till och med vecka 19 2013.

Kontakt: Vid frågor kring arbetet kontakta Andreas Johansson, elnät, 0455-783 00 (tfn växel)

Senast ändrad: 2012-07-04 15:15

Chatta med kundservice