Röjning av ledningsgator

Under sommaren kommer Affärsverken att utföra röjning av ledningsgator på Fäjö, Knösö och Knipehall för att trygga elleveranserna.

Syftet med röjningen är att minimera risken för elavbrott orsakade av träd som faller över ledningar vid storm eller kraftigt snöfall. Höga träd i eller i närheten av ledningsgatorna kommer att tas bort, buskar och annan lägre vegetation lämnas kvar. I vissa fall utförs även röjning i trädgårdar som ligger i direkt anslutning till ledningen. Fällda träd tillhör markägaren om inte annat är överenskommet. Boende i aktuella områden meddelas via brev.

Vid frågor kontakta

Bo Undemar, driftansvarig elnät på telefon 0455-783 16.

Senast ändrad: 2016-05-30 15:51

Chatta med kundservice