Tidigare projekt 2016

I Karlskrona kommun storsatsar vi på fiber. Framtidens kommunikation blir nu verklighet för boende i delar av Lyckeby.

Utbyggnad sker i samarbete med vår entreprenör Eltel Networks. Preliminär tidplan för utbyggnaden är maj - oktober 2016.

Kontakta oss:

För frågor gällande grävning och installation kontakta vår entreprenör Eltel Networks på telefon 072-537 81 57 eller via e-post eltel-kristianstad@eltelnetworks.se

För övriga frågor kontakta oss på tel 0455-783 90 eller via e-post fiber@affarsverken.se

För mer information:

Läs mer om aktuell status för ditt område på www.affarsverken.se/fiber

Läs mer om vårt öppna stadsnät på www.affarsverken.se

Läs mer om vilka tjänsteleverantörer och tjänster stadsnätet erbjuder på www.karlskronaporten.net

I Karlskrona kommun storsatsar vi på fiber. Framtidens kommunikation blir nu verklighet för boende i delar av Jämjö.

Utbyggnad sker i samarbete med vår entreprenör CSAB. Preliminär tidplan för utbyggnaden är mars - september 2016.

Kontakta oss:

För frågor gällande grävning och installation kontakta vår entreprenör CSAB på telefon 0454-501 10 eller via e-post service@csab.se

För övriga frågor kontakta oss på tel 0455-783 90 eller via e-post fiber@affarsverken.se

För mer information:

Läs mer om aktuell status för ditt område på www.affarsverken.se/fiber

Läs mer om vårt öppna stadsnät på www.affarsverken.se

Läs mer om vilka tjänsteleverantörer och tjänster stadsnätet erbjuder på www.karlskronaporten.net

I Karlskrona kommun storsatsar vi på fiber. Framtidens kommunikation blir nu verklighet för boende i delar av Bergåsa.

Utbyggnad sker i samarbete med vår entreprenör CSAB. Preliminär tidplan för utbyggnaden är maj - september 2016.

Kontakta oss:

För frågor gällande grävning och installation kontakta vår entreprenör CSAB på telefon 0454-501 10 eller via e-post service@csab.se

För övriga frågor kontakta oss på tel 0455-783 90 eller via e-post fiber@affarsverken.se

För mer information:

Läs mer om aktuell status för ditt område på www.affarsverken.se/fiber

Läs mer om vårt öppna stadsnät på www.affarsverken.se

Läs mer om vilka tjänsteleverantörer och tjänster stadsnätet erbjuder på www.karlskronaporten.net

I Karlskrona kommun storsatsar vi på fiber. Framtidens kommunikation blir nu verklighet för boende i delar av Torskors.

Utbyggnad sker i samarbete med vår entreprenör Asfaltbolaget. Preliminär tidplan för påbörjad utbyggnad är maj 2016.

Kontakta oss:

För frågor gällande grävning och installation kontakta vår entreprenör Asfaltbolaget, Niklas Andersson på telefon 0734-19 98 60 eller via e-post niklas.andersson@asfaltbolaget.se

För övriga frågor kontakta oss på tel 0455-783 90 eller via e-post fiber@affarsverken.se

För mer information:

Läs mer om aktuell status för ditt område på www.affarsverken.se/fiber

Läs mer om vårt öppna stadsnät på www.affarsverken.se

Läs mer om vilka tjänsteleverantörer och tjänster stadsnätet erbjuder på www.karlskronaporten.net

I Karlskrona kommun storsatsar vi på fiber. Framtidens kommunikation blir nu verklighet för boende i delar av Rödeby.

Utbyggnad sker i samarbete med vår entreprenör Asfaltbolaget. Preliminär tidplan för utbyggnaden är maj - oktober 2016.

Kontakta oss:

För frågor gällande grävning och installation kontakta vår entreprenör Asfaltbolaget, Johan Björkelind på tel 0734-19 98 67 eller via e-post johan.bjorkelind@asfaltbolaget.se

För övriga frågor kontakta oss på tel 0455-783 90 eller via e-post fiber@affarsverken.se

För mer information:

Läs mer om aktuell status för ditt område på www.affarsverken.se/fiber

Läs mer om vårt öppna stadsnät på www.affarsverken.se

Läs mer om vilka tjänsteleverantörer och tjänster stadsnätet erbjuder på www.karlskronaporten.net

Under sommaren kommer Affärsverken att utföra röjning av ledningsgator på Fäjö, Knösö och Knipehall för att trygga elleveranserna.

Syftet med röjningen är att minimera risken för elavbrott orsakade av träd som faller över ledningar vid storm eller kraftigt snöfall. Höga träd i eller i närheten av ledningsgatorna kommer att tas bort, buskar och annan lägre vegetation lämnas kvar. I vissa fall utförs även röjning i trädgårdar som ligger i direkt anslutning till ledningen. Fällda träd tillhör markägaren om inte annat är överenskommet. Boende i aktuella områden meddelas via brev.

Vid frågor kontakta

Bo Undemar, driftansvarig elnät på telefon 0455-783 16.

Senast ändrad: 2016-07-01 08:04

Chatta med kundservice