Affärsverken bygger ut fjärrvärmenätet på Gullberna park

Projektetet är omfattande och kommer att delas in i etapper för att underlätta så mycket som möjligt

Tidsperiod: Arbetet kommer att påbörjas i april och pågå fram till november 2015.

Trafikstörningar: Viss trafikstörning kan förekomma.

Vid frågor kontakta

Mats Hjortsberg, projektledare
Telefon 0708-78 33 30

Senast ändrad: 2015-04-21 12:53

Chatta med kundservice