Affärsverken bygger ut elnätet och stadsnätet på Knösö

För att möta upp kommande exploatering på Knösö kommer Affärsverken Elnät tillsammans med Affärsverken Stadsnät påbörja en kabelschakt på Knösövägen under vecka 34. Schakten är från Framnäs och 1,2 km söder ut på Knösövägen fram till Ekebo. Beräknad arbetstid är 4 veckor.

Tidsperiod: Arbetet kommer att påbörjas vecka 34 och pågå fram till oktober 2015.

Trafikstörningar: Viss trafikstörning kan förekomma.

Vid frågor kontakta

Andreas Johansson, elnät
Telefon 0455-783 00

Senast ändrad: 2015-08-19 11:12

Chatta med kundservice