Tidigare projekt 2015

För att möta upp kommande exploatering på Knösö kommer Affärsverken Elnät tillsammans med Affärsverken Stadsnät påbörja en kabelschakt på Knösövägen under vecka 34. Schakten är från Framnäs och 1,2 km söder ut på Knösövägen fram till Ekebo. Beräknad arbetstid är 4 veckor.

Tidsperiod: Arbetet kommer att påbörjas vecka 34 och pågå fram till oktober 2015.

Trafikstörningar: Viss trafikstörning kan förekomma.

Vid frågor kontakta

Andreas Johansson, elnät
Telefon 0455-783 00

Projektetet är omfattande och kommer att delas in i etapper för att underlätta så mycket som möjligt

Tidsperiod: Arbetet kommer att påbörjas i april och pågå fram till november 2015.

Trafikstörningar: Viss trafikstörning kan förekomma.

Vid frågor kontakta

Mats Hjortsberg, projektledare
Telefon 0708-78 33 30

För att möta upp kommande exploatering på Säljö udde har vi förstärkt elnätet i området.

Tidsperiod: Arbetet påbörjades 4 juni 2015 och pågick under hela juni månad.

Kontakt: Vid frågor kring arbetet kontakta Andreas Johansson, elnät, 0455-783 00 (tfn växel)

Nu gräver vi fram fjärrvärme och förlägger elnät till Verkö.

Fjärrvärmerör Verköleden

Det lokala fjärrvärmenätet på Verkö kopplades samman med stamnätet under september 2014. Alla våra kunder på Verkö får nu leverans av fjärrvärme från Kraftvärmeverk Karlskrona på Mältan och de lokala värmepannorna på Verkö stängs ner.

Tidsperiod: Arbetet påbörjades januari 2013 och avslutas vintern 2014/2015.

 

 

 

Intresset för fiber är stort i området och vi har schaktat och fiberanslutit avtalade villor.

Tidsperiod: Arbetet påbörjades december 2014 - och var klart våren 2015.

Mer information om intresseområdena i på Långö

Kontakt: Vid frågor kring arbetet kontakta Stefan Eriksson, stadsnät, 0455-783 00 (tfn växel)

Senast ändrad: 2015-05-06 08:43

Chatta med kundservice