Tidigare projekt 2014

Affärsverken bygger ut fjärrvärmenätet till Klöverns nybyggnation på Skeppsbrokajen

Affärsverken har byggt ut fjärrvärmenätet från N. Smedjegatan till Skeppsbron.

Läs mer om 'Affärsverken bygger ut fjärrvärmenätet till Klöverns nybyggnation på Skeppsbrokajen '

Fjärrvärmeanslutning av Amiralen Köpcentrum

Affärsverken har anslutit köpcentrat Amiralen till fjärrvärmenätet.

Läs mer om 'Fjärrvärmeanslutning av Amiralen Köpcentrum'

Affärsverken bygger ut fjärrvärme och stadsnät till Jämjö

Schaktningsarbetet påbörjades i början av 2013. Stamnätet byggdes klart sommaren 2014. Driftsättning av anslutna kunder görs i början av 2015.

Läs mer om 'Affärsverken bygger ut fjärrvärme och stadsnät till Jämjö'

Affärsverken ansluter byanätet i västra Torhamn till Stadsnätet

Affärsverken har på uppdrag av Fibernät Torhamn Väst byggt byanät i västra Torhamn.

Läs mer om 'Affärsverken ansluter byanätet i västra Torhamn till Stadsnätet'

Affärsverken bygger ut fibernätet i Spandelstorp

Intresset för fiber är stort i området och vi har schaktat och fiberanslutit avtalade villor. Asfaltering har skett efter arbetet är klart.

Läs mer om 'Affärsverken bygger ut fibernätet i Spandelstorp'

Affärsverken bygger ut fibernätet i Skillingenäs

Intresset för fiber är stort i området och vi har schaktat och fiberanslutit avtalade villor. Asfaltering har skett efter arbetet är klart.

Läs mer om 'Affärsverken bygger ut fibernätet i Skillingenäs'

Affärsverken ansluter byanätet i Tvingelshed till Stadsnätet

Affärsverken har på uppdrag av fiberföreningen Ryd-Tvingelshed med omnejd byggt byanät i Tvingelshed.

Läs mer om 'Affärsverken ansluter byanätet i Tvingelshed till Stadsnätet'

Affärsverken ansluter byanätet i norra Lösen till Stadsnätet

Affärsverken har på uppdrag av Norra Lösen Fiber Ekonomiskförening byggt byanät i norra Lösen.

Läs mer om 'Affärsverken ansluter byanätet i norra Lösen till Stadsnätet'

Affärsverken bygger ut fibernätet på Knösö - Karl Jacobs Väg m.fl.

Intresset för fiber är stort i området och vi har nu fiberanslutit avtalade villor. Asfaltering har skett efter arbetet är klart.

Läs mer om 'Affärsverken bygger ut fibernätet på Knösö - Karl Jacobs Väg m.fl.'

Affärsverken bygger ut fibernätet i Hässlegården

Intresset för fiber är stort i området och vi har nu fiberanslutit avtalade villor. Asfaltering har skett efter arbetet är klart. 

Läs mer om 'Affärsverken bygger ut fibernätet i Hässlegården'

Affärsverken bygger ut fibernätet i Lyckeby - Sunevägen m.fl.

Intresset för fiber är stort i området och vi håller nu på med schaktarbete i området och fiberansluter sedan avtalade villor. Asfaltering sker efter arbetet är klart. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär i samband med detta.

Läs mer om 'Affärsverken bygger ut fibernätet i Lyckeby - Sunevägen m.fl.'

Affärsverken bygger ut fibernätet i Lyckeby - Sjötorpsvägen m.fl.

Intresset för fiber är stort i området. Vi håller nu på med med schaktarbete och fiberansluter sedan avtalade villor. Asfaltering sker efter arbetet är klart. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär i samband med detta.

Läs mer om 'Affärsverken bygger ut fibernätet i Lyckeby - Sjötorpsvägen m.fl.'

Affärsverken bygger ut fjärrvärme- och fibernätet på Körsbärsvägen i Backabo

I samband med att vi byggde ut fjärrvärmenätet byggde vi också ut fibernätet på Körsbärsvägen i Backabo.

Läs mer om 'Affärsverken bygger ut fjärrvärme- och fibernätet på Körsbärsvägen i Backabo'

Affärsverken bygger ut fjärrvärmenätet på Västra Prinsgatan

I samband med att Affärsverken byggde ut fjärrvärmenätet grävde Karlskrona kommun för vatten och avlopp på Västra Prinsgatan.

Läs mer om 'Affärsverken bygger ut fjärrvärmenätet på Västra Prinsgatan'

Jula bygger nytt varuhus i Vedeby

Affärsverken drog fram fjärrvärme-, el- samt fiberledningar.

Läs mer om 'Jula bygger nytt varuhus i Vedeby'

Karlskrona kommun bygger ut Hästöskolan

Affärsverken drar fram fjärrvärme-, el- samt fiberledningar.

Läs mer om 'Karlskrona kommun bygger ut Hästöskolan'

Affärsverken bygger ut fibernätet i Knösö Västra

Intresset för fiber är stort i området och vi har byggt ut för fiber och fiberansluter sedan avtalade villor. Asfaltering sker efter arbetet är klart. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär i samband med detta.

Läs mer om 'Affärsverken bygger ut fibernätet i Knösö Västra'

Affärsverken bygger ut fjärrvärme- och fibernätet på Hallengrensvägen i Nättraby

I samband med att vi bygger ut fjärrvärmenätet bygger vi också ut fibernätet på Hallengrensvägen.

Läs mer om 'Affärsverken bygger ut fjärrvärme- och fibernätet på Hallengrensvägen i Nättraby'

Senast ändrad: 2014-04-28 07:55

Chatta med kundservice